Hopp til hovedinnhold

Nye antikoagulantia

Nye blodfortynnende medisiner med samme bruksområde som warfarin (Marevan) er godkjent av legemiddelverket. De nye medisinene er apiksaban, argatroban, dabigatran, edoksaban og rivaroksaban

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/behandlingar/nye-antikoagulantia/ 

Når brukes blodfortynnende medisiner?

Hvorfor DOAK?

Er det ulemper med de nye medisinene?

Oppsummering