Hopp til hovedinnhold

Nye blodfortynnende medisiner

Nye blodfortynnende medisiner med samme bruksområde som warfarin (Marevan) er godkjent av legemiddelverket. De nye medisinene er apiksaban, argatroban, dabigatran, edoksaban og rivaroksaban

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/behandlingar/nye-antikoagulantia/ 

Når brukes blodfortynnende medisiner?

Hvorfor DOAK?

Er det ulemper med de nye medisinene?

Oppsummering