Hopp til hovedinnhold

Pacemakerbehandling

En pacemaker brukes når hjertet slår for langsomt, eller hvis det stopper. Den sender små strømstøt til hjertet og får det til å slå. Den overvåker hjertet hele tiden og trer bare i funksjon når det er nødvendig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/behandlingar/pacemakerbehandling/ 

Hva er en pacemaker?

Årsaker til ledningsblokade

Ulike pacemakertyper

Permanent pacemaker

Midlertidig pacemaker

Litt om operasjonen

Hvordan er det å leve med en pacemaker?

Forsiktighetsregler ved bruk av pacemaker

Kontroller

Skifte av pacemaker

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pacemakerbehandling. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J 2013; 34: 2281-329. pmid:24774265 PubMed 
  2. Steen T. Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak. Norsk pacemaker- og ICD-register. OUS Ullevål 2018. www.kvalitetsregistre.no 
  3. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update incorporated into the ACCF/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation 2013; 127: 283-352. pmid:23255456 PubMed