Hopp til hovedinnhold

Buergers sykdom

Buergers sykdom er en sykdom der det dannes blodpropper i små og mellomstore arterier og vener i armer og ben. Sigarettrøyking er en vesentlig årsaksfaktor.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/buergers-sykdom/ 

Hva er Buergers sykdom?

Årsak

Forekomst

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Egenbehandling

Annen behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Buergers sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Piazza G, Creager MA. Thromboangiitis obliterans. Circulation 2010; 121:1858. Circulation 
 2. Nassiri N. Thromboangiitis obliterans (Buerger disease). Medscape, last updated Dec 19, 2016. emedicine.medscape.com 
 3. Arkkila PET. Trombangiitis obliterans (Buerger's disease). Orphanet J Rare Dis 2006; 1: 14. doi: 10.1186/1750-1172-1-14 DOI 
 4. Fakour F, Fazeli B. Visceral bed involvement in thromboangiitis obliterans: a systematic review. Vasc Health Risk Manag. 2019;15:317-353. Published 2019 Aug 15. doi:10.2147/VHRM.S182450 DOI 
 5. Olin JW. Current concepts: Trombangiitis obliterans (Buergers disease). Review article. N Engl J Med 2000; 343: 864-9. PubMed 
 6. Espinoza LR. Buerger's disease: thromboangiitis obliterans 100 years after the initial description. Am J Med Sci. 2009 Apr. 337(4):285-6.
 7. Stranden E, Slagsvold C-E. Arterielle sår i underekstremiteten. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 895-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 8. Agarwal P, Agrawal PK, Sharma D, Baghel KD. Intravenous infusion for the treatment of diabetic and ischaemic non-healing pedal ulcers. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005; 19: 158-62. pmid:15752282 PubMed 
 9. Bozkurt AK, Köksal C, Demirbas MY, et al. A randomized trial of intravenous iloprost (a stable prostacyclin analogue) versus lumbar sympathectomy in the management of Buerger's disease. Int Angiol 2006; 25: 162-8. pmid:16763533 PubMed 
 10. Paraskevas KI, Trigka AA, Samara M. Successful intravenous regional sympathetic blockade (Bier's Block) with guanethidine and lidocaine in a patient with advanced Buerger's Disease (thromboangiitis obliterans)--a case report. Angiology 2005; 56: 493-6. PubMed 
 11. Modaghegh MS, Hafezi S. Endovascular Treatment of Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease). Vasc Endovascular Surg. 2018;52(2):124-130. doi:10.1177/1538574417744085 DOI