Hopp til hovedinnhold

Halspulsårer, sprekkdannelse

Sprekkdannelse og blodansamling i blodåreveggen kalles på medisinsk fagspråk for disseksjon. Disseksjon er årsak til anslagsvis 2 prosent av alle hjerneslag, men er en hyppigere årsak til hjerneslag hos personer som er yngre enn 45 år.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/halspulsarer-sprekkdannelse/ 

Hva menes med sprekkdannelse/disseksjon?

Konsekvenser

Årsaker

Symptomer

Behandling

Prognose