Hopp til hovedinnhold

Nyrearteriestenose, trang nyrepulsåre

Hos noen oppstår en innsnevring av pulsåren, arterien, som forsyner nyren med blod. Det kan føre til et forhøyet blodtrykk som er vanskelig å behandle, og det kan skade nyren og på sikt føre til nyresvikt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/nyrearteriestenose/ 

Nyrene

Nyrearteriestenose

Når bør tilstanden mistenkes?

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nyrearteriestenose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Spinowitz BS. Renal artery stenosis. Medscape, last updated Aug 05, 2016. emedicine.medscape.com 
 2. Sommer M, Von der Lippe N, Kløw N-E, Høieggen A. Renal fibromuskulær dysplasi og hypertensjon. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0226 DOI 
 3. Plouin PF, Bax L. Diagnosis and treatment of renal artery stenosis. Nat Rev Nephrol. 2010 Mar. 6(3):151-9.
 4. Gottam N, Nanjundappa A, Dieter RS. Renal artery stenosis: pathophysiology and treatment. Expert Rev Cardiovasc Ther 2009; 7: 1413-20. PubMed 
 5. Cooper CJ, Murphy TP, Cutlip DE, et al. Stenting and medicaltherapy for atherosclerotic renal-artery stenosis. N Engl J Med 2013. doi:10.1056/NEJMoa1310753 DOI 
 6. Trinquart L, Mounier-Vehier C, Sapoval M, et al. Efficacy of revascularization for renal artery stenosis caused by fibromuscular dysplasia: a systematic revie andt meta-anaøysis. Hypertension 2010; 56: 525-32. PMID: 20625080 PubMed 
 7. Balk E, Raman G, Chung M, et al. Effectiveness of management strategies for renal artery stenosis: a systematic review. Ann Intern Med 2006; 145: 901-12. Annals of Internal Medicine 
 8. Tanemoto M. Diagnosis and therapy of atheromatous renal artery stenosis. Clin Exp Nephrol 2013. pmid:23529543 PubMed 
 9. Bax L, Woittiez AJ, Kouwenberg HJ, et al. Stent placement in patients with atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function: a randomized trial. Ann Intern Med 2009; 150: 840-8. Annals of Internal Medicine 
 10. Baumgartner I, Lerman LO. Renovascular hypertension: screening and modern management. Eur Heart J 2011; 32: 1590-8. European Heart Journal 
 11. Wheatley K, Ives N, Gray R, Kalra PA, . Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis. N Engl J Med 2009; 361: 1953-62. New England Journal of Medicine 
 12. Riaz IB, Husnain M, Riaz H, et al. Meta-analysis of Revascularization Versus Medical Therapy for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis. Am J Cardiol 2014 Jul 18.
 13. Paulsen D, Kløw N-E, Lien B, Fauchald P. Behandling av nyrearteriestenose. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3264-9. PubMed 
 14. Carr TM 3rd, Sabri SS, Turba UC, et al. Stenting for atherosclerotic renal artery stenosis. Tech Vasc Interv Radiol 2010; 13: 134-45. PubMed 
 15. Textor SC, Lerman LO. Paradigm Shifts in Atherosclerotic Renovascular Disease: Where Are We Now? J Am Soc Nephrol. 2015 Sep;26(9):2074-80. Epub 2015 Apr 13. PMID: 25868641 PubMed 
 16. Edenberg J, Paulsen D, Enge I. Diagnostikk av nyrearteriestenose med ultralyddoppler. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 308-10. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 17. Herrmann SM, Textor SC. Diagnostic criteria for renovascular disease: where are we now?. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 2657-63. PubMed