Hopp til hovedinnhold
Tilstanden er i utgangspunktet ufarlig og fører ikke til andre konsekvenser enn plager under anfallene. Mange opplever imidlertid en langsom forverring av tilstanden etter som tiden går.
Tilstanden er i utgangspunktet ufarlig og fører ikke til andre konsekvenser enn plager under anfallene. Mange opplever imidlertid en langsom forverring av tilstanden etter som tiden går.

Raynauds fenomen

Raynauds fenomen kalles også "likfingre". Det er en tilstand med anfallsvis dårlig blodforsyning til fingre, tær eller sjeldnere nesetipp eller tungespiss.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/raynauds-fenomen/ 

Hva er Raynauds fenomen?

Årsak

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Raynauds fenomen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Pauling JD, Hughes M, Pope JE. Raynaud's phenomenon-an update on diagnosis, classification and management. Clin Rheumatol 2019; 38: 3317-3330. pmid:31420815 PubMed 
 2. Devgire V, Hughes M. Raynaud's phenomenon. Br J Hosp Med (London) 2019; 80: 658-664. pmid:31707892 PubMed 
 3. Goundry B, Bell L, Langtreee M, Moorthy A. Diagnosis and management of Raynaud's phenomenon. BMJ 2012; 344: e289. BMJ (DOI) 
 4. Pistorius MA, Planchon B, Schott JJ, Lemarec H.. Heredity and genetic aspects of Raynaud's disease. Send to J Mal Vasc 2006; 31: 10-5. pmid:16609626 PubMed 
 5. Nilsson T, Wahlström J, Burström L. Hand-arm vibration and the risk of vascular and neurological diseases-A systematic review and meta-analysis. Send to PLoS One 2017; 12: e0180795. pmid:28704466 PubMed 
 6. Flavahan NA. A vascular mechanistic approach to understanding Raynaud phenomenon. Nat Rev Rheumatol 2015; 11: 146-58. pmid:25536485 PubMed 
 7. Hughes M, Allanore Y, Chung L, et al. Raynaud phenomenon and digital ulcers in systemic sclerosis. Nat Rev Rheumatol 2020; 16: 208-221. pmid:32099191 PubMed 
 8. Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, Becker M, et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rehum Dis 2017; 76: 1327-39. pmid:27941129 PubMed 
 9. Khouri C, Blaise S, Carpentier P, et al. Drug-induced Raynaud's phenomenon: beyond β-adrenoceptor blockers. Br J Clin Pharmacol 2016; 82: 6-16. pmid:26949933 PubMed 
 10. Barrett ME, Heller MM, Stone HF, Murase JE. Raynaud phenomenon of the nipple in breastfeeding mothers: an underdiagnosed cause of nipple pain. JAMA Dermatol 2013; 149: 300-6. pmid:23682366 PubMed 
 11. Suter LG, Murabito JM, Felson DT, Fraenkel L. Smoking, alcohol consumption, and Raynaud's phenomenon in middle age. Am J Med 2007; 120: 264-71. PubMed 
 12. Su KY, Sharma M, Kim HJ, et al. Vasodilators for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2021 May 17;5:CD006687. doi: 10.1002/14651858.CD006687.pub4. DOI 
 13. Ennis H, Hughes M, Anderson ME, Wilkinson J, Herrick AL. Calcium channel blockers for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD002069. DOI: 10.1002/14651858.CD002069.pub5. DOI 
 14. Rirash F, Tingey PC, Harding SE, Maxwell LJ, Tanjong Ghogomu E, Wells GA, Tugwell P, Pope J. Calcium channel blockers for primary and secondary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2017. doi: 10.1002/14651858.CD000467.pub2. The Cochrane Library 
 15. BMJ Best Practice: Raynauds phenomenon. Nettside besøkt 28.03.2022. bestpractice.bmj.com 
 16. Statens Legemiddelverk: Adalat tabletter avregistreres. Publisert 10.04.18. Nettside besøkt 08.02.19. legemiddelverket.no 
 17. Chung L, Shapiro L, Fiorentino D, et al. MQX-503, a novel topical nitroglycerine formulation of nitroglycerin, improves the severity of Raynaud's phenomenon, a randomized , controlled trial. Arhtritis Rheum 2009; 60: 870-7. PubMed