Hopp til hovedinnhold

Homocystein

Homocystein er en aminosyre som samvirker med B-vitaminer. Et lavt homocystein-nivå reflekterer en god vitamin B-status. Høye nivåer sees ved mangel på B-vitaminer. Det er omdiskutert om forhøyet homocystein medfører økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/diverse/homocystein/ 

Hva er homocystein?

Høyt homocysteinnivå

Årsak

Normalt nivå

Hjelper det å senke homocysteinnivået?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Chrysant SG, Chrysant GS. The current status of homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: a mini review. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2018;16(8):559-565. doi:10.1080/14779072.2018.1497974 DOI  
  2. Baigent C, Clarke R. B vitamins for the prevention of vascular disease. Insufficient evidence to justify treatment. JAMA 2007; 298: 1212-4. PubMed