Hopp til hovedinnhold

Livsstilssykdommer

Livsstilssykdommer kan enkelt defineres som enhver sykdom som har sammenheng med hvordan en person lever.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/livsstilssykdommer/ 

Årsaker

Endringer i sykdomsbildet

Karakteristika

Forebygging

Fremtidsutsiktene

Vil du vite mer?