Hopp til hovedinnhold
Ved røykeslutt minskes risikoen for død og hjerteinfarkt. Risikoen for hjerneslag reduseres, og lungeforandringer som kronisk bronkitt og nedsatt lungefunksjon bedres.
Ved røykeslutt minskes risikoen for død og hjerteinfarkt. Risikoen for hjerneslag reduseres, og lungeforandringer som kronisk bronkitt og nedsatt lungefunksjon bedres.

Hvorfor bør du slutte å røyke?

Gjentatte eksponeringer for nikotin fører til utvikling av toleranse, en tilstand der stadig høyere doser behøves for å oppnå samme stimulerende effekt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/roykeslutt-hvorfor-og-hvordan/ 

Skadelige effekter av røyking

Hvor farlig er røyking?

Hjelper det å slutte?

Hvordan slutter man å røyke?

Finnes det medikamentelle hjelpemidler?

Finnes det kursopplegg dersom det blir vanskelig å slutte på egen hånd?

E-sigaretter

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet; nettpublikasjoner; folkehelserapporten: røyking og snusbruk. Sist oppdatert 05.07.2017. Siden besøkt 06.07.2020. www.fhi.no  
  2. Banks E, Joshy G, Weber MF, et al. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015; 13: 38 . doi:10.1186/s12916-015-0281-z DOI  
  3. Jha P, Peto R. Global effects of smoking, of quitting, and of taxing tobacco. N Engl J Med 2014; 370(1): 60-68. New England Journal of Medicine  
  4. Surgeon General's Reports on Smoking and Tobacco Use. Adult Smoking Cessation—The Use of E-Cigarettes. CDC, Centers for Disease Control and Prevention. January 23, 2020. www.cdc.gov  
  5. Kalkhoran S, Glantz SA.. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis.. Lancet Respir Med. 2016; 15: 00521-4. pmid:26776875 PubMed