Hopp til hovedinnhold

Røyking og koronar hjertesykdom

Risikoen for koronar hjertesykdom øker med antall røykte sigaretter. Sammenlignet med ikke-røykere er risikoen mer enn fordoblet. Selv få antall sigaretter per dag er farlig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/kost-trening-og-hjerte/royking-og-koronar-hjertesykdom/ 

Økt risiko for koronar hjertesykdom

Røyking og aterosklerose

Årsak til høyere sykelighet og dødelighet

Hjelper det å slutte og røyke?

Konklusjon

Vil du vite mer?