Hopp til hovedinnhold
Som andre symptomer etter hjerneslag, viser også forstyrrelsene i kroppsoppfatningen spontan bedring.
Som andre symptomer etter hjerneslag, viser også forstyrrelsene i kroppsoppfatningen spontan bedring.

Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag

Mange som har hatt et hjerneslag får forstyrrelser i kroppsoppfatningen. Dette medfører at man f.eks. har problemer med å orientere seg eller utføre bestemte handlinger.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/forstyrret-kroppsoppfatning-etter-hjerneslag/ 

Hjerneskader etter hjerneslag

Apraksi

Rom-retnings-vansker

Neglekt

Anosognosi

Atferdsforandringer

Tap av følelsesmessig kontroll

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering