Hopp til hovedinnhold
Slagrehabilitering er en viktig del av opptreningen etter et slagtilfelle. Det hjelper deg å bygge opp styrke, koordinering, utholdenhet og tro på deg selv.
Slagrehabilitering er en viktig del av opptreningen etter et slagtilfelle. Det hjelper deg å bygge opp styrke, koordinering, utholdenhet og tro på deg selv.

Opptrening etter hjerneslag

Slagrehabilitering er en viktig del av opptreningen etter et slagtilfelle. Det hjelper deg å bygge opp styrke, koordinering, utholdenhet og tro på deg selv. I slagrehabiliteringen må du lære hvordan du skal bevege deg, snakke, tenke og hjelpe deg selv.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-opptrening/ 

Hva er et hjerneslag?

Hvilke følger kan et hjerneslag ha?

Slagrehabilitering

Risiko for nytt hjerneslag?

Depresjon etter hjerneslag?

Kan jeg kjøre bil igjen?

Hva kan familien bidra med?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser