Hopp til hovedinnhold
Mange slagrammede kan vende tilbake til hjemmet sitt etter rehabilitering. Andre må bo i omsorgsbolig eller på sykehjem hvor det er lett tilgang på hjelp, pleie og omsorg.
Mange slagrammede kan vende tilbake til hjemmet sitt etter rehabilitering. Andre må bo i omsorgsbolig eller på sykehjem hvor det er lett tilgang på hjelp, pleie og omsorg.

Forberedelser til utskrivning av slagpasient

Planlegging av utskrivning fra sykehuset starter tidlig under rehabiliteringen. Den involverer pasient, familie og pårørende, og rehabiliteringsstaben. Hensikten med planleggingen er å sørge for at de gunstige resultatene av rehabiliteringen opprettholdes etter utskrivningen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-utskrivning-av-pasient/ 

Planlegging

Hvor skal du bo?

Trengs spesialutstyr?

Omsorgspersoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser