Hopp til hovedinnhold
Brugada syndrom påvises ved EKG. Forandringene er typiske, men det er etter hvert blitt kjent at disse forandringene kan komme og gå, og i mange tilfeller bare er synlige i spesielle situasjoner.
Brugada syndrom påvises ved EKG. Forandringene er typiske, men det er etter hvert blitt kjent at disse forandringene kan komme og gå, og i mange tilfeller bare er synlige i spesielle situasjoner.

Brugada syndrom

Arvelig ledningsforstyrrelse i hjertet som medfører økt risiko for rytmeforstyrrelse, besvimelser og plutselig død.  Kan utløses av feber, store alkoholinntak, og av noen medikamenter.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/brugada-syndrom/ 

Hva er Brugada syndrom?

Diagnosen

Behandling