Hopp til hovedinnhold
Et hjerteslag består av to sammentrekninger i hjertemuskelen. Først trekker atriene seg sammen slik at blod i atriene tømmes over i ventriklene. Dernest trekker ventriklene seg sammen.
Et hjerteslag består av to sammentrekninger i hjertemuskelen. Først trekker atriene seg sammen slik at blod i atriene tømmes over i ventriklene. Dernest trekker ventriklene seg sammen.

Ekstrasystoler

Ekstrasystoler er betegnelsen på ekstra hjerteslag som kommer mellom to normale hjerteslag. Det oppleves ofte som om hjertet hopper over et hjerteslag.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/ekstraslag-systoler/ 

Hjertet og kretsløpet

Hjertets elektriske system

Hjerteslag

Hva er ekstrasystoler?

Hvordan oppstår ekstrasystoler?

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hjertebank og urolig hjerte. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Abbott AV. Diagnostic approach to palpitations. Am Fam Physician 2005; 71: 743-50. PubMed 
 2. Cooper JM. Cardiology patient page. Palpitations. Circulation 2005; 112: e299-e301.
 3. Barsky AJ. Palpitations, arrhythmias, and awareness of cardiac activity. Ann Intern Med 2001; 134: 832-7. Annals of Internal Medicine 
 4. Pickett C, Zimetbaum PJ. Assessment of palpitations. BMJ Best Practice, last updated June 2018. bestpractice.bmj.com 
 5. Nyrnes A, Mathiesen EB, Njølstad I, Wilsgaard T, Løchen ML. Palpitations are predictive of future atrial fibrillation. An 11-year follow-up of 22,815 men and women: the Tromso Study. Eur J Prev Cardiol 2012. doi:10.1177/2047487312446562 DOI 
 6. Thavendiranathan P, et al. Does this patient with palpitations have a cardiac arrhythmia? JAMA 2009; 302: 2135-43. Journal of the American Medical Association 
 7. Delacrétaz E. Clinical practice. Supraventricular tachycardia. N Engl J Med 2006; 354: 1039-51. New England Journal of Medicine 
 8. Han Y, et al. Cardiovascular magnetic resonance characterization of mitral valve prolapse. JACC Cardiovasc Imaging 2008; 1: 294-303. PubMed 
 9. Jeejeebhoy FM, Dorian P, Newman DM. Panic disorder and the heart: a cardiology perspective. J Psychosom Res 2000; 48: 393-403. PubMed 
 10. Wexler RK, Pleister A, Raman S. Outpatient approach to palpitations. Am Fam Physician 2011; 84: 63-9. American Family Physician 
 11. Giada F, Gulizia M, Francese M, et al. Recurrent unexplained palpitations (RUP) study comparison of implantable loop recorder versus conventional diagnostic strategy. J Am Coll Cardiol 2007; 49: 1951-6. PubMed 
 12. Hellebust Haaland H, Holm Morstøl T, Vegsundvåg J, Hole T. Diagnostisk atriestimulering via oesophagus. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2577-9. PubMed