Hopp til hovedinnhold
Sinus caroticus syndrom medfører kortvarige episoder med svimmelhet og besvimelse, men du gjenvinner bevisstheten nesten umiddelbart i liggende stilling.
Sinus caroticus syndrom medfører kortvarige episoder med svimmelhet og besvimelse, men du gjenvinner bevisstheten nesten umiddelbart i liggende stilling.

Sinus caroticus syndrom

I halspulsåren finnes det en sensor, en trykkmåler, som spiller en viktig rolle for kontroll av puls og blodtrykk. Hos noen kan denne trykkmåleren bli overfølsom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/sinus-caroticus-syndrom/ 

Hva er sinus caroticus syndrom?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sinus caroticus syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kharsa A, Wadhwa R. Carotid Sinus Hypersensitivity. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 11, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 2. Wijetunga MN. Carotid sinus hypersensitivity. Medscape, Nov 15, 2018. emedicine.medscape.com 
 3. Krediet CT, Jardine DL, Wieling W. Dissection of carotid sinus hypersensitivity: the timing of vagal and vasodepressor effects and the effect of body position. Clin Sci (Lond). 2011 Nov. 121(9):389-96.
 4. Smebye KL, Granum S, Wyller TB, Mellingsæter M. Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 705-9. doi:10.4045/tidsskr.13.1287 DOI 
 5. Wu TC. What is the Real Clinical Significance of Carotid Sinus Hypersensitivity in Clinical Practice? A Dilemma Still Waiting for Answers. Arq Bras Cardiol. 2020 Feb;114(2):254-255. PubMed 
 6. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883. pmid:29562304 PubMed 
 7. Gauer RL. Evaluation of syncope. Am Fam Physician. 2011 Sep 15;84(6):640-50. PubMed 
 8. Krediet CT, Parry SW, Jardine DL, et al. The history of diagnosing carotid sinus hypersensitivity: why are the current criteria too sensitive?. Europace 2011; 13: 14-22. PubMed 
 9. Claesson JE, Kristensson BE, Edvardsson N, Währborg P. Less syncope and milder symptoms in patients treated with pacing for induced cardioinhibitory carotid sinus syndrome: a randomized study. Europace 2007; 9: 932. PubMed 
 10. Hampton JL, Brayne C, Bradley M, Kenny RA. Mortality in carotid sinus hypersensitivity: a cohort study. BMJ Open. 2011;1(1):e000020. Published 2011 Jul 20. PMID: 22021728. PubMed 
 11. Brignole M, Oddone D, Cogorno S, et al: Long-term outcome in symptomatic carotid sinus hypersensitivity. Am Heart J 1992 Mar; 123(3): 687-92. PubMed 
 12. Humm AM, Mathias CJ. Unexplained syncope--is screening for carotid sinus hypersensitivity indicated in all patients aged>40 years?. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 1267. PubMed