Hopp til hovedinnhold

Ventrikkeltakykardi

Ventrikkeltakykardi er definert ved 3 eller flere påfølgende hjerteslag som er utløst i selve hjertekammeret, og med en hastighet som tilsvarer mer enn 100 slag per minutt. Ses oftest som komplikasjon til annen hjertesykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/ventrikkeltakykardi/ 

Hva er ventrikkeltakykardi?

Årsaker

Diagnostikk

Andre undersøkelser

Behandling

Akutt ventrikkeltakykardi

Forebygging av ventrikkeltakykardi

Ventrikkelflimmer

Medikamentell behandling

Kirurgi

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ventrikkeltakykardi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal, published online 29 August 2015 . doi:http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv316
  2. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman AJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Circulation 2017; 138: 272-391. doi:10.1161/CIR.0000000000000549 DOI 
  3. Kusumoto F. Non-sustained ventricular tachycardias. BMJ BestPractice, last updated April 12, 2013 .
  4. Ganz LI, Buxton A. Sustained monomorphic ventricular tachycardia in patients with a prior myocardial infarction: Treatment and prognosis. UpToDate, last updated Jan 23, 2017. www.uptodate.com 
  5. Iwai S. Sustained ventricular tachycardias. BMJ BestPractice, last updated April 10, 2013. http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/537/resources/credits.html
  6. Zimetbaum PJ, Wylie JV. Nonsustained ventricular tachycardia: Clinical manifestations, evaluation, and management. UpToDate, last updated Jun 15, 2016. www.uptodate.com 
  7. Frolikis JP, Pothier CE, Blackstone EH, Lauer MS. Frequent ventricular ectopy after exercise as a predictor of death. N Engl J Med 2003; 348: 781-90. PubMed 
  8. Connolly SJ, Dorian P, Roberts RS, et al. Comparison of {beta}-blockers, amiodarone plus {beta}-blockers, or sotalol for prevention of shocks from implantable cardioverter defibrillators: The OPTIC Study: A randomized trial. JAMA 2006; 295: 165-71. PubMed 
  9. Page RL. Antiarrhythmic drugs for all patients with an ICD?. JAMA 2006; 295: 211-3. PubMed 
  10. Leaf A, Albert CM, Josephson M, et al. Prevention of fatal arrhythmias in high-risk subjects by fish oil n-3 fatty acid intake. Circulation. 2005; 112: 2762-8. PubMed