Hopp til hovedinnhold
EKG er den avgjørende undersøkelsen av Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom. Tolkningen av funnene kan være vanskelig.
EKG er den avgjørende undersøkelsen av Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom. Tolkningen av funnene kan være vanskelig.

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom

WPW er en hjerte ledningsforstyrrelse som skyldes at det finnes "ekstra" ledninger mellom forkamrene (atriene) og hjertekamrene (ventriklene).

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/wolff-parkinson-white-syndrom/ 

Hva er arytmi?

Hva er Wolff-Parkinson-White syndrom?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Wolff-Parkinson-White syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Ellis KR. Wolff-Parkinson-White Syndrome. Medscape, Aug 01, 2014. www.emedicine.com.
 2. Di Biase L, Walsh EP. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of the Wolff-Parkinson-White syndrome. UpToDate, last updated May 26, 2016. www.uptodate.com 
 3. Katritsis DG, Boriani G, Cosio FG, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulacio´n Cardiaca y Electrofisiologia (SOLAECE). Europace 2017; 19: 465-511. pmid:27856540 PubMed 
 4. Brugada J, Katritsis DK, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz467 DOI 
 5. LeLorier P, Klein GJ, Krahn A, Yee R, Skanes A. Should patients with asymptomatic Wolff-Parkinson-White pattern undergo a catheter ablation? Curr Cardiol Rep 2001;3:301-304. PubMed 
 6. Pappone C, Radinovic A, Santinelli V. Sudden death and ventricular preexcitation: is it necessary to treat the asymptomatic patients?. Curr Pharm Des. 2008. 14(8):762-5.
 7. Anfinsen O-G. Atrierelaterte rytmeforstyrrelser. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 19.11.2015. legemiddelhandboka.no 
 8. Pappone C , Vicedomini G, Manguso F, et al. Wolff-Parkinson-White syndrome in the era of catheter ablation: insights from a registry study of 2169 patients. Circulation 2014;130:811–9. PMID: 25052405 PubMed 
 9. Lerman BB, Basson CT. High-risk patients with ventricular preexcitation - a pendulum in motion. N Engl J Med 2003; 349: 1787-9. PubMed 
 10. Pappone C, Santinelli V, Manguso F, et al. A randomized study of prophylactic catheter ablation in asymptomatic patients with the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 2003; 349: 1803-11. PubMed 
 11. Todd DM, Klein GJ, Krahn AD, Skanes AC, Yee R. Asymptomatic Wolff-Parkinson-White syndrome: is it time to revisit guidelines? J Am Coll Cardiol 2003;41:245-248. PubMed 
 12. Spector P , Reynolds MR, Calkins H, Sondhi M, Xu Y, Martin Aet al. . Meta-analysis of ablation of atrial flutter and supraventricular tachycardia. Am J Cardiol 2009;104:671–7. PMID: 19699343 PubMed 
 13. Ohm O-J, Hoff PI, Aasen LM, et al. Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 291-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 14. Calkins H, Yong P, Miller JM, et al. Catheter ablation of accessory pathways, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, and the atrioventricular junction: final results of a prospective, multicenter clinical trial. Circulation 1999;99:262-270. Circulation