Hopp til hovedinnhold
Ved å måle blodtrykket ditt gjentatte ganger over 24 timer, vil legen din få et klart bilde av hvordan blodtrykket ditt endrer seg over døgnet.
Ved å måle blodtrykket ditt gjentatte ganger over 24 timer, vil legen din få et klart bilde av hvordan blodtrykket ditt endrer seg over døgnet.

24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling

Som ledd i utredningen av høyt blodtrykk, eller i oppfølgingen av høyt blodtrykk, utstyres du med apparatur for gjentatte, automatiske målinger av blodtrykket over 24 timer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hoyt-blodtrykk-hypertensjon/24-timers-ambulatorisk-blodtrykksmaling/ 

Hva er 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling?

Hvorfor?

Hva skjer?

Hva må jeg passe på?