Hopp til hovedinnhold
Årsakene til høyt blodtrykk er ikke sikkert kjent. Mer enn 90 prosent av alle som undersøkes for høyt blodtrykk, har ikke noen sikker påvisbar årsak.
Årsakene til høyt blodtrykk er ikke sikkert kjent. Mer enn 90 prosent av alle som undersøkes for høyt blodtrykk, har ikke noen sikker påvisbar årsak.

Høyt blodtrykk

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Ideelt sett skal blodtrykket ligge under 140/90, men dette er ingen absolutt grense. Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hoyt-blodtrykk-hypertensjon/hypertensjon-oversikt/ 

Hva er høyt blodtrykk?

Normalt versus for høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, årsak

Høyt blodtrykk, diagnostikk

Totalrisiko

Høyt blodtrykk, behandling

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Høyt blodtrykk, forløp og prognose

Vil du vite mer?