Hopp til hovedinnhold
Måling av blodtrykk er en enkel og rask undersøkelse som har vært brukt i en årrekke. Undersøkelsen er smertefri og ufarlig, og den gir forholdsvis pålitelige resultater.
Måling av blodtrykk er en enkel og rask undersøkelse som har vært brukt i en årrekke. Undersøkelsen er smertefri og ufarlig, og den gir forholdsvis pålitelige resultater.

Undersøkelser ved høyt blodtrykk

Den viktigste undersøkelsen er målinger av blodtrykket. Det kan gjøres på legekontoret, hjemme av deg selv eller som 24 timers automatisk blodtrykksmåling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hoyt-blodtrykk-hypertensjon/hypertensjon-utredning/ 

Hva er høyt blodtrykk?

Undersøkelser på allmennlegekontoret

Blodtrykksmåling

Blod-og urinprøver

EKG

Behøver du til spesialist?

Ekkokardiografi

Nyreundersøkelser

Vil du vite mer?

Undervisning

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Høyt blodtrykk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Helsedirektoratet, 2017. www.helsedirektoratet.no 
 2. Viera AJ, Neutze DM. Diagnosis of secondary hypertension: an age-based approach. Am Fam Physician 2010; 82: 1471-8. American Family Physician 
 3. Folkehelseinstituttet. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer. Høyt blodtrykk (indikator 11). Sist oppdatert febr. 2021. Siden lest 16.03.2022 www.fhi.no 
 4. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19,1 million participants, The Lancet 2016: doi: 10.1016/S0140-6736(16)31919-5 DOI 
 5. Wills AK, Lawlor DA, Matthews FE, et al. Life course trajectories of systolic blood pressure using longitudinal data from eight UK cohorts. PlosMed 2011; 8: e1000440. PubMed 
 6. Powers B, Olsen MK, Smith VA, et al. Measuring blood pressure for decision making and quality reporting: where and how many measures. Ann Intern Med 2011; 154: 781-8. Annals of Internal Medicine 
 7. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, et al. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. N Engl J Med 2010; : NEJMoa0907355.
 8. He FJ, Li J, MacGregor GA. Effect of longer term moderat salt reduction on blood pressure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 4: CD004937. doi:10.1002/14651858.CD004937.pub2 DOI 
 9. Klatsky AL, Gunderson E. Alcohol and hypertension: a review. J Am Soc Hypertens 2008; 2: 307-17. PubMed 
 10. Xin X, He J, Frontini MG, Ogden LG, Motsamai OI, Whelton PK. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2001; 38: 1112-7. PubMed 
 11. Jones DW, Appel LJ, Sheps SG, Roccella EJ, Lenfant C. Measuring blood pressure accurately. New and persistent challenges. JAMA 2003; 289: 1027-30. PubMed 
 12. Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H, et al. Prognosis of "masked" hypertension and "white-coat" hypertension detected by 24-h ambulatory blood pressure monitoring 10-year follow-up from the Ohasama study. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 508-15. PubMed 
 13. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018; 39: 3021-104. pmid:30165516 PubMed 
 14. Boffa RJ, Constanti M, Floyd CN, et al. Hypertension in adults: summary of updated NICE guidance. BMJ 2019; 367: l5310. pmid:31636059 PubMed 
 15. Gerdts E, Omvik P, Mo R, Kjeldsen SE . Hypertensjon og hjertesykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 802-5. PubMed 
 16. Yokoyama Y, Nishimura K, Barnard ND, et al. Vegetarian Diets and Blood Pressure: A Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2014 Feb 24.