Hopp til hovedinnhold

Bilyd hos voksne, veiviser

Når man lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Bilyder er lyder som høres mellom 1. og 2. tone, eller etter 2. tone.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hjerte-og-kar/bilyd-hos-voksne-veiviser/ 

Hva er bilyd over hjertet?

Hyppig brukte betegnelser

Hvorfor dannes bilyder?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bilyd over hjertet hos voksne. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC), European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Vahanian A, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012; 33:2451. European Heart Journal 
  2. Gulati G, Bodegard J. Langtidsprognose og grad av systoliske bilyder hos friske middelaldrende menn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1157-8. PubMed 
  3. Meyer TE. Auscultation of cardiac murmurs in adults. UpToDate, last updated Jan 24, 2018. www.uptodate.com 
  4. Mineo K, Cummings J, Josephson R, Nanda NC. Acquired left ventricular outflow tract obstruction during acute myocardial infarction: diagnosis of a new cardiac murmur. Am J Geriatr Cardiol 2001; 10:283. PubMed