Hopp til hovedinnhold

Lammelse, akutt, veiviser

Med akutt lammelse menes plutselig innsettende funksjonssvikt, tap av kraft, i en eller flere muskelgrupper.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hjerte-og-kar/akutt-lammelse-veiviser/ 

Hva er akutt lammelse?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Når bør du søke lege?

PRATE-SMILE-LØFTE

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lammelser, akutte. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Adams HP Jr, del Zoppo G, Alberts MJ, et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke. Stroke. 2007;38:1655-1711. PubMed 
  2. Asimos AW. Evaluation of the adult with acute weakness in the emergency department. UpToDate, last updated Oct 17, 2019. UpToDate 
  3. Rønning OM, Thommessen B. Når hjerneslagdiagnosen er feil. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1655-7. PubMed 
  4. Casey KF. Assessment of acute motor deficit. BestPractice, last updated Aug 01, 2014 .
  5. Runchey S, McGee S. Does this patient have a hemorrhagic stroke? Clinical findings distinguishing hemorrhagic stroke from ischemic stroke. JAMA 2010; 303: 2280-6. Journal of the American Medical Association 
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Sist oppdatert 21.12.2017. Siden besøkt 29.07.2021. helsedirektoratet.no