Hopp til hovedinnhold
Normalt har aortaklaffen tre "blader". Ved bikuspid aortaklaff har den bare to. Ved to blader er det større risiko for slitasje av klaffen og hjertesykdom i form av forsnevring (aortastenose) eller lekkasje av blod fra hovedpulsåren til hjertet (aortainsuffisiens).
Normalt har aortaklaffen tre "blader". Ved bikuspid aortaklaff har den bare to. Ved to blader er det større risiko for slitasje av klaffen og hjertesykdom i form av forsnevring (aortastenose) eller lekkasje av blod fra hovedpulsåren til hjertet (aortainsuffisiens).

Bikuspid aortaklaff

Bikuspid aortaklaff er en medfødt hjertefeil hvor aortaklaffen har 2 blader (bikuspid) i stedet for det normale som er 3 blader (trikuspid). Det er den hyppigste medfødte hjertefeilen og angis å forekomme hos 0,5-1 prosent av befolkningen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/bikuspid-aortaklaff/ 

Hva er bikuspid aortklaff

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Pasientorganisasjon