Hopp til hovedinnhold

Bikuspid aortaklaff

Bikuspid aortaklaff er en medfødt hjertefeil hvor aortaklaffen har 2 blader (bikuspid) i stedet for det normale som er 3 blader (trikuspid). Det er den hyppigste medfødte hjertefeilen, og angis å forekomme hos 0,5-1 prosent av befolkningen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/bikuspid-aortaklaff/ 

Hva er bikuspid aortklaff

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Pasientorganisasjon