Hopp til hovedinnhold
 Infeksiøs endokarditt kan forårsakes av en rekke organismer. Blant de hyppigste (mer enn 80 prosent) er stafylokokker, streptokokker eller enterokokker. Sykdommen kan også forårsakes av andre bakterier og sopp (candida).
Infeksiøs endokarditt kan forårsakes av en rekke organismer. Blant de hyppigste (mer enn 80 prosent) er stafylokokker, streptokokker eller enterokokker. Sykdommen kan også forårsakes av andre bakterier og sopp (candida).

Infeksiøs endokarditt

Infeksiøs endokarditt er en bakteriebetennelse (infeksjon) i årehinnen (endokard) inne i hjertet, der smitten (bakteriene) oftest har kommet med blodstrømmen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/infeksios-endokarditt/ 

Hva er infeksiøs endokarditt?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Komplikasjoner

Å leve med infeksiøs endokarditt

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Endokarditt, infeksiøs. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Delgado V, Marsan NA, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis: Developed by the task force on the management of endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad193 DOI 
 2. Miro JM, del Rio A, Mestres CA. Infective endocarditis in intravenous drug abusers and HIV-1 infected patients. Infect Dis Clin North Am 2002; 16: 273-95, vii-viii.
 3. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Endokarditt. Helsedirektoratet, sist oppdatert 17.12.2021. helsedirektoratet.no 
 4. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century. Arch Intern Med 2009; 169: 463-73. PubMed 
 5. Edouard S, Nabet C, Lepidi H, et al. Bartonella, a common cause of endocarditis: a report on 106 cases and review. J Clin Microbiol 2015; 53: 824-9. pmid:25540398 PubMed 
 6. Pierce D, Calkins BC, Thornton K. Infectious endocarditis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2012; 85: 981-6. American Family Physician 
 7. Selton-Suty C, Celard M, Le Moing V, et al. Preeminence of Staphylococcus aureus in infective endocarditis: a 1-year population-based survey. Clin Infect Dis 2012; 54: 1230-9. PubMed 
 8. Sjursen H. Antibiotikabehandling ved infeksiøs endokarditt. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3300-5. PubMed 
 9. Beynon RP, Bahl VK, Prendergast BD. Infective endocarditis. BMJ 2006; 333: 334-9. PubMed 
 10. Lisby G, Gutschik E, Durack DT. Molecular methods for diagnosis of infective endocarditis. Infect Dis Clin North Am 2002; 16: 393-412, x.
 11. Jordal S, Sjursen H, Skulstad Davidsen E. Infeksiøs endokarditt. Prosedyre ved Helse Bergen. Publisert 12.12.2019. ek.helse-bergen.no 
 12. Narayanan MA, Haddad TM, Kalil AC, et al. Early versus late surgical intervention or medical management for infective endocarditis: a systematic review and meta-analysis. Heart 2016; 0: 1-8. doi:10.1136/heartjnl-2015-308589 DOI