Hopp til hovedinnhold
Medisinsk behandling startes gjerne umiddelbart, før en sikker diagnose foreligger.
Medisinsk behandling startes gjerne umiddelbart, før en sikker diagnose foreligger.

Behandling av akutt hjerteinfarkt

To hovedbehandlinger benyttes til å begrense skaden på hjertemuskelen ved hjerteinfarkt. Det er medikamentell behandling (trombolyse) eller PCI, ballongutvidelse av den blokkerte koronararterien.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-behandling/ 

Hva kan du/dere gjøre selv?

Hva gjøres ved bevisstløshet?

Generelt om behandling

Trombolyse - blodproppløsende medisin

Ballongbehandling - angioplastikk

Medikamenter

Kirurgi

Forebyggende behandling

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Animasjoner