Hopp til hovedinnhold
Rutinemessige blodprøver inngår som en viktig del når diagnosen hjerteinfarkt skal stilles.
Rutinemessige blodprøver inngår som en viktig del når diagnosen hjerteinfarkt skal stilles.

Hvordan stilles diagnosen hjerteinfarkt?

Diagnosen hjerteinfarkt kan ofte stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien. Noen ganger er ikke diagnosen åpenbar, og det vil alltid være behov for å bekrefte  diagnosen ved objektive prøver.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-diagnosen/ 

De første undersøkelsene

Blodprøver

EKG

Ekkokardiogram

Koronar angiografi

Belastningstester

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Animasjoner