Hopp til hovedinnhold
Risikofaktorene for hjerteinfarkt- røyking, mosjon, kost, alkohol, vekt, kolesterol, blodtrykk - kan du påvirke og endre betydelig ved justering av vaner og aktivitet.
Risikofaktorene for hjerteinfarkt- røyking, mosjon, kost, alkohol, vekt, kolesterol, blodtrykk - kan du påvirke og endre betydelig ved justering av vaner og aktivitet.

Risikofaktorer for hjerteinfarkt

Noen kjente faktorer øker din risiko for å få hjerteinfarkt, eller for å få nye infarkt dersom du allerede har gjennomgått et infarkt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-risikofaktorer/ 

Høyt blodtrykk

Høyt kolesterol

Sigarettrøyking

Mangel på fysisk aktivitet

Overvekt

Diabetes

Stress

Alkohol

Familiehistorie

Du kan påvirke risikofaktorene

Vil du vite mer?