Hopp til hovedinnhold
Behandlingen rettes mot tre hovedområder: bedring i livsstilen, mer intens behandling av sykdommer som disponerer for hjerte- og karsykdom, og forebyggende medikamentell behandling.
Behandlingen rettes mot tre hovedområder: bedring i livsstilen, mer intens behandling av sykdommer som disponerer for hjerte- og karsykdom, og forebyggende medikamentell behandling.

Hjertesykdom - forebygg komplikasjoner!

Hjerteinfarkt, angina pectoris og stentbehandling av hjertets koronararterier betyr at det foreligger koronarsykdom. Forebyggende behandling hos disse pasientene gir færre dødsfall, færre nye hjerteinfarkt og færre andre komplikasjoner. Det betegnes sekundærforebygging.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjertesykdom-forebygg-komplikasjoner/ 

Hva er koronarsykdom?

Forekomst

Flere overlever koronarsykdom idag

Forebyggende tiltak

Livsstilstiltak

Fysisk aktivitet og trening

Vekt og kostråd

Røykeslutt

Risikotilstander for koronarsykdom

Høyt blodtrykk

Diabetes

Depresjon?

Forebyggende medisiner ved koronarsykdom

Blodplatehemmere

Betablokker

ACE-hemmer

Statinbehandling

Vil du vite mer?