Hopp til hovedinnhold
Personer som er eldre enn 65 år, synes å ha like stor nytte av et hjerterehabiliteringsprogram som yngre.
Personer som er eldre enn 65 år, synes å ha like stor nytte av et hjerterehabiliteringsprogram som yngre.

Rehabilitering etter hjertesykdom

Hjerterehabilitering er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, hva enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller du har andre hjertesykdommer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/rehabilitering-etter-hjertesykdom/ 

Hvem har nytte av hjerterehabilitering?

Hva består rehabiliteringsprogrammet i?

Ulike faser i et rehabiliteringsprogram

Noen detaljer

En bedre prognose

Vil du vite mer?