Hopp til hovedinnhold

Lungeødem, akutt

Akutt lungeødem skyldes som regel akutt hjertesvikt. Den vanligste forklaringen er et plutselig oppstått alvorlig hjerteinfarkt. Tilstanden krever umiddelbar behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/lungeodem-akutt/ 

Hva er et akutt lungeødem?

Symptomer

Årsak

Hvordan arbeider hjertet

Hva går galt ved akutt lungeødem?

Lungeødem som ikke skyldes feil med hjertet

Når søke hjelp?

Diagnostikk

Komplikasjoner

Behandling

Forebygging?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lungeødem. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Hodt A, Steine K, Atar D. Medikamentell og ventilatorisk behandling ved akutt hjertesvikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 749-52. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Baruah R, Hartley AD. Acute heart failure. BMJ Best Practice, last updated 08 Jun 2021. bestpractice.bmj.com 
 3. Tomasoni D, Adamo M, Lombardi CM, Metra M. Highlights in heart failure. ESC Heart Fail. 2019;6(6):1105-1127. PMID: 31997538 PubMed 
 4. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016, May 20.
 5. National Institute for Cardiovascular Outcomes Research; British Society For Heart Failure. National heart failure audit 2019 summary report (2017/18 data). September 2019 [internet publication]. www.nicor.org.uk 
 6. Cotter G, Moshkovitz Y, Kaluski E et al. The role of cardiac power and systemic vascular resistance in the pathophysiology and diagnosis of patients with acute congestive heart failure. Eur J Heart Fail 2003; 5: 443-51. PubMed 
 7. Marcus GM, Gerber IL, McKeown BH, et al. Association between phonocardiographic third and fourth heart sounds and objective measures of left ventricular function. JAMA 2005; 293: 2238-44. Journal of the American Medical Association 
 8. Roberts E, Ludman AJ, Dworzynski K, et al. The diagnostic accuracy of the natriuretic peptides in heart failure: Systematic review and diagnostic meta-analysis in the acute care setting. BMJ 2015 Mar 4; 350:h910. PubMed 
 9. Nague SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Dec;17(12):1321-1360 . pmid:27422899 PubMed 
 10. Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP, et al. ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. (Accessed December 5, 2005, at http://www.acc.org/clinical/guidelines/echo/index.pdf.)
 11. Binanay C, Califf RM, Hasselblad V, et al. Evaluation study of congestive heart failure and pulmonary artery catheterization effectiveness: the ESCAPE trial. JAMA 2005; 294: 1625-33. Journal of the American Medical Association 
 12. Harvey S, Harrison DA, Singer M, et al. Assessment of the clinical effectiveness of pulmonary artery catheters in management of patients in intensive care (PAC-Man): a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 472-7. PubMed 
 13. Myhre ESP. Lungeødem. Legemiddelhandboka, sist oppdatert 24.06.2016. www.legemiddelhandboka.no 
 14. Gray A, Goodacre S, Newby DE et al. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. N Engl J Med 2008; 359: 42-51. PubMed 
 15. Peter JV, Moran JL, Phillips-Hughes J, Graham P and Bersten AD. Effect of non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) on mortality in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema: a meta-analysis. Lancet 2006; 367: 1155-63. PubMed 
 16. Salvador D, Rey N, Ramos G, Punzalan F. Continuous infusion versus bolus injection of loop diuretics in congestive heart failure. Cochrane Database Syst Rev 2005; (3): CD003178. The Cochrane Library 
 17. Andersen GØ. Akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk. En oversikt med vekt på nye momenter knyttet til patofysiologi og behandling. Hjerteforum, no 3, 2018. www.legeforeningen.no 
 18. C Ellingsrud, S Agewal. Morfin i behandlingen av akutt lungeødem. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2272-5. doi:10.4045/tidsskr.14.0359 DOI 
 19. Nieminen MS, Brutsaert D, Dickstein K et al. EuroHeart Failure Survey II (EHFS II): a survey on hospitalized acute heart failurepatients: description of population. Eur Heart J 2006; 27: 2725-36. PubMed 
 20. Harjola VP, Follath F, Nieminen MS, et al. Characteristics, outcomes, and predictors of mortality at 3 months and 1 year in patients hospitalized for acute heart failure. Eur J Heart Fail 2010; 12: 239-48. PubMed