Hopp til hovedinnhold

Stressutløst hjertesvikt

En akutt men forbigående hjertesvikt som oftest er utløst av emosjonelt eller fysisk stress. Debutsymptomene er brystsmerter og pustevansker, som ved akutt hjerteinfarkt

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/stressutlost-hjertesvikt/ 

Hva er symptomene

Hvordan stilles diagnosen?

Hva er sammenhengen med stress?

Behandling

Hvordan er prognosen?