Hopp til hovedinnhold

Bilyd over hjertet hos voksne

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC), European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Vahanian A, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012; 33:2451. European Heart Journal  
  2. Gulati G, Bodegard J. Langtidsprognose og grad av systoliske bilyder hos friske middelaldrende menn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1157-8. PubMed  
  3. Meyer TE. Auscultation of cardiac murmurs in adults. UpToDate, last updated Jan 24, 2018. www.uptodate.com  
  4. Mineo K, Cummings J, Josephson R, Nanda NC. Acquired left ventricular outflow tract obstruction during acute myocardial infarction: diagnosis of a new cardiac murmur. Am J Geriatr Cardiol 2001; 10:283. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein Samstad, spesialist i kardiologi, avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim