Hopp til hovedinnhold

Lammelser, akutte

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Adams HP Jr, del Zoppo G, Alberts MJ, et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke. Stroke. 2007;38:1655-1711. PubMed  
  2. Asimos AW. Evaluation of the adult with acute weakness in the emergency department. UpToDate, last updated Oct 17, 2019. UpToDate  
  3. Rønning OM, Thommessen B. Når hjerneslagdiagnosen er feil. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1655-7. PubMed  
  4. Casey KF. Assessment of acute motor deficit. BestPractice, last updated Aug 01, 2014 .
  5. Runchey S, McGee S. Does this patient have a hemorrhagic stroke? Clinical findings distinguishing hemorrhagic stroke from ischemic stroke. JAMA 2010; 303: 2280-6. Journal of the American Medical Association  
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Sist oppdatert 21.12.2017. Siden besøkt 29.07.2021. helsedirektoratet.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bent Indredavik, dr. med., seksjonsoverlege, Seksjon for hjerneslag, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim