Hopp til hovedinnhold

AV-blokk og grenblokk

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
AV-blokk betyr forsinket eller hindret impulsoverledning i AV-knuten. Grenblokk er endret/forlenget depolarisering av ventriklene. V. grenblokk er hyppig relatert til iskemisk hjertesykdom. H. grenblokk er oftest uten betydning
Forekomst:
AV-blokk og grenblokk kan forekomme hos friske. Forekomsten øker med økende alder.
Symptomer:
Tilstandene behøver ikke gi symptomer. AV-blokk kan føre til bradykardi og synkoper. Grenblokk kan disponere for ulike arytmier.
Funn:
Ev. uregelmessig puls, bradykardi, ekstrasystoler
Diagnostikk:
EKG er diagnostisk. AV-blokk PQ > 0,20 s. Grenblokk QRS > 0,12 og unormal impulsutbredning
Behandling:
Behandling med pacemaker ved symptomgivende bradykardi.
 1. Moya A, Sutton R, Ammirati F, et al; the Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J. 2009;30:2631-2671. PubMed  
 2. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al; American College of Cardiology Foundation, American Heart Association. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults. J Am Coll Cardiol. 2010;56:e50-e103.
 3. Petkar S. Atrioventricular block. BMJ Best Practice, last updated July 02, 2015.
 4. Kwok CS, Rashid M, Beynon R, et al. Prolonged PR interval, first-degree heart block and adverse cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Heart 2016; 102: 672-80. pmid:26879241 PubMed  
 5. Dyssekilde JR, Christiansen MK, Johansen JB, et al. Familial risk of atrioventricular block in first-degree relatives. Heart 2022. pmid:35246466 PubMed  
 6. Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update of the 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines. Heart Rhythm 2012; 9: 1737-53. pmid:22975672 PubMed  
 7. Kerola T, Eranti A, Aro AL et al. Risk Factors Associated With Atrioventricular Block. JAMA Netw Open 2019; 20192: e194176. pmid:31125096 PubMed  
 8. Brignole M, Moya A, De Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883.948. doi:10.1093/eurheartj/ehy037 DOI  
 9. Dickstein K, Vardas PE, Auricchio A, et al. 2010 focused update of ESC guidelines on device therapy in heart failure: an update of the 2008 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC guidelines for cardiac and resynchronization therapy. Developed with the special contribution of the Heart Failure Association and the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2010;31:2677-2687. PubMed  
 10. Sumiyoshi M, Nakata Y, Yasuda M, et al. Changes of conductivity in patients with second- or third-degree atrioventricular block after pacemaker implantation. Jpn Circ J. 1995;59:284-291. PubMed  
 11. Aro AL, Anttonen O, Kerola T, et al. Prognostic significance of prolonged PR interval in the general population. Eur Heart J 2014; 35: 123-9. pmid:23677846 PubMed  
 12. Cheng S, Keyes MJ, Larson MG. Long-term outcomes in individuals with prolonged PR interval or first-degree atrioventricular block. JAMA 2009; 301: 2571-7. Journal of the American Medical Association  
 13. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al; American College of Cardiology Foundation, American Heart Association. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults. J Am Coll Cardiol. 2010;56:e50-e103.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lars Hegrenæs, overlege, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim