Hopp til hovedinnhold

Supraventrikulær takykardi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Takyarytmi med frekvens over 100 med utgangspunkt i atrier eller atrioventrikulært, nodalt vev
Forekomst:
Insidens er ca. 1-3 tilfeller per 1000 personer, økende med alder
Symptomer:
Asymptomatisk hos noen. Vanligste symptomer er hjertebank, svimmelhet, ubehag i brystet, ev. tung pust
Funn:
Puls > 100 slag/min. Ev. hypotensjon, venepuls på halsen, stuvningsfysikalia ved pumpesvikt
Diagnostikk:
EKG er diagnostisk. Hb, FT4 og TSH for å avdekke ev. utløsende sykdom. Elektrofysiologiske undersøkelser i sykehus.
Behandling:
Behandling avhenger av type arytmi. Alternativer er vagusstimulering, medikamenter, elektrokonvertering eller kateterbasert ablasjon
 1. Brugada J, Katritsis DK, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz467 DOI  
 2. Al-Khatib SM, Pritchett EL: Clinical features of Wolff-Parkinson-White syndrome. Am Heart J 1999; 138: 403-13. PubMed  
 3. Orejarena LA, Vidaillet H Jr, DeStefano F, et al: Paroxysmal supraventricular tachycardia in the general population. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 150-7. PubMed  
 4. Delacrétaz E. Supraventricular tachycardia. N Engl J Med 2006; 354: 1039-51. PubMed  
 5. Goel R, Srivathsan K, Mookadam M. Supraventricular and ventricular arrhythmias. Prim Care. 2013 Mar. 40(1):43-71.
 6. Whinetti ZI, Sohaib SM, Davies DW. Diagnosis and management of supraventricular tachycardia. BMJ 2012; 345: e7769. BMJ (DOI)  
 7. Katritsis DG, Camm AJ. Atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Circulation. 2010;122(8):831–840.
 8. Helton MR. Diagnosis and management of common types of supraventricular tachycardia. Am Fam Physician. 2015 Nov 1;92(9):793-802.
 9. Katritsis DG, Boriani G, Cosio FG, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulacio´n Cardiaca y Electrofisiologia (SOLAECE). Europace 2017; 19: 465-511. pmid:27856540 PubMed  
 10. Link MS. Clinical practice. Evaluation and initial treatment of supraventricular tachycardia. N Engl J Med. 2012;367(15):1438–1448.
 11. Obel OA, Camm AJ: Accessory pathway reciprocating tachycardia. Eur Heart J 1998; 19 Suppl E: E13-24, E50-1.
 12. Colucci RA, Silver MJ, Shubrook J. Common types of supraventricular tachycardia: diagnosis and management. Am Fam Physician 2010; 82: 942-52. American Family Physician  
 13. Wood KA, Drew BJ, Scheinman MM: Frequency of disabling symptoms in supraventricular tachycardia. Am J Cardiol 1997; 79: 145-9. PubMed  
 14. Katritsis D , Zografos T, Katritsis G, et al. Catheter ablation vs antiarrhythmic drug therapy in patients with symptomatic atrioventricular nodal reentrant tachycardia: a randomized, controlled trial. Europace 2016. PMID: 28431060 PubMed  
 15. Shapira AR. Catheter ablation of supraventricular arrhythmias and atrial fibrillation. Am Fam Physician 2009; 80: 1089-94. American Family Physician  
 16. Ohm O-J, Hoff PI, Aasen LM, et al. Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 291-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 17. Appelboam A, Reuben A, Mann C, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): A randomised controlled trial. Lancet 2015. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61485-4 DOI  
 18. Honarbakhsh S, Baker V, Kirkby C, et al. Safety and efficacy of paramedic treatment of regular supraventricular tachycardia: a randomised controlled trial . Heart 2016. pmid:PMID: 27613170 PubMed  
 19. Delaney B, Loy J, Kelly AM. The relative efficacy of adenosine versus verapamil for the treatment of stable paroxysmal supraventricular tachycardia in adults: a meta-analysis. Eur J Emerg Med. 2011;18(3):148–152.
 20. Arnfinsen O-G. Paroksysmale supraventrikulære takykardier. Norsk Legemiddelhåndbok. Sist endret 19.11.2015. legemiddelhandboka.no  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lars Hegrenæs, overlege, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim