Hopp til hovedinnhold

Ventrikkeltakykardi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tre eller flere påfølgende ventrikulære slag med hjertefrekvens >100/min, med eller uten symptomer. Ses hyppigst i akuttfasen etter infarkt, eller sekundært til koronar hjertesykdom eller kardiomyopati
Forekomst:
Hyppig komplikasjon til akutt hjerteinfarkt.
Symptomer:
Ikke-vedvarende form kan være asymptomatisk. Ev. hjertebank, svimmelhet, synkope, tung pust, brystmerter.
Funn:
Takykardi, svak puls, ev. tung pust og synkope.
Diagnostikk:
EKG er diagnostisk under anfall.
Behandling:
Elektrokonvertering ved symptomer. Forebyggende behandling med betablokker, ev. annen medikamentell behandling. Ventrikkeltakykardi kan eskalere til ventrikkelflimmer og plutselig død
 1. Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: Developed by the task force for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) . Eur Heart J 2022; 43: 3997-4126. pmid:36017572 PubMed  
 2. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman AJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Circulation 2017; 138: 272-391. doi:10.1161/CIR.0000000000000549 DOI  
 3. Zimetbaum PJ, Wylie JV. Nonsustained ventricular tachycardia: Clinical manifestations, evaluation, and management. UpToDate, last updated Jun 15, 2016. www.uptodate.com  
 4. Frolikis JP, Pothier CE, Blackstone EH, Lauer MS. Frequent ventricular ectopy after exercise as a predictor of death. N Engl J Med 2003; 348: 781-90. PubMed  
 5. Ganz LI, Buxton A. Sustained monomorphic ventricular tachycardia in patients with a prior myocardial infarction: Treatment and prognosis. UpToDate, last updated Jan 23, 2017. www.uptodate.com  
 6. Kusumoto F. Non-sustained ventricular tachycardias. BMJ BestPractice, last updated April 12, 2013 .
 7. Leaf A, Albert CM, Josephson M, et al. Prevention of fatal arrhythmias in high-risk subjects by fish oil n-3 fatty acid intake. Circulation. 2005; 112: 2762-8. PubMed  
 8. Ågesen FN, Lynge TH, Blanche P, Banner J, Prescott E, Jabbari R, et al. Temporal trends and sex differences in sudden cardiac death in the Copenhagen City Heart Study. Heart 2021;107:1303–1309. PMID: 34021040 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ole Rossvoll, overlege, Kardiologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim