Hopp til hovedinnhold

Ventrikkeltakykardi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tre eller flere påfølgende ventrikulære slag med hjertefrekvens >100/min, med eller uten symptomer. Ses hyppigst i akuttfasen etter infarkt, eller sekundært til koronar hjertesykdom eller kardiomyopati
Forekomst:
Hyppig komplikasjon til akutt hjerteinfarkt.
Symptomer:
Ikke-vedvarende form kan være asymptomatisk. Ev. hjertebank, svimmelhet, synkope, tung pust, brystmerter.
Funn:
Takykardi, svak puls, ev. tung pust og synkope.
Diagnostikk:
EKG er diagnostisk.
Behandling:
Elektrokonvertering ved symptomer. Forebyggende behandling med betablokker, ev. annen medikamentell behandling. Ventrikkeltakykardi kan eskalere til ventrikkelflimmer og hjertestans
 1. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal, published online 29 August 2015 . doi:http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv316
 2. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman AJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Circulation 2017; 138: 272-391. doi:10.1161/CIR.0000000000000549 DOI  
 3. Kusumoto F. Non-sustained ventricular tachycardias. BMJ BestPractice, last updated April 12, 2013 .
 4. Ganz LI, Buxton A. Sustained monomorphic ventricular tachycardia in patients with a prior myocardial infarction: Treatment and prognosis. UpToDate, last updated Jan 23, 2017. www.uptodate.com  
 5. Iwai S. Sustained ventricular tachycardias. BMJ BestPractice, last updated April 10, 2013. http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/537/resources/credits.html
 6. Zimetbaum PJ, Wylie JV. Nonsustained ventricular tachycardia: Clinical manifestations, evaluation, and management. UpToDate, last updated Jun 15, 2016. www.uptodate.com  
 7. Frolikis JP, Pothier CE, Blackstone EH, Lauer MS. Frequent ventricular ectopy after exercise as a predictor of death. N Engl J Med 2003; 348: 781-90. PubMed  
 8. Connolly SJ, Dorian P, Roberts RS, et al. Comparison of {beta}-blockers, amiodarone plus {beta}-blockers, or sotalol for prevention of shocks from implantable cardioverter defibrillators: The OPTIC Study: A randomized trial. JAMA 2006; 295: 165-71. PubMed  
 9. Page RL. Antiarrhythmic drugs for all patients with an ICD?. JAMA 2006; 295: 211-3. PubMed  
 10. Leaf A, Albert CM, Josephson M, et al. Prevention of fatal arrhythmias in high-risk subjects by fish oil n-3 fatty acid intake. Circulation. 2005; 112: 2762-8. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ole Rossvoll, overlege, Kardiologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim