Hopp til hovedinnhold

Wolff-Parkinson-White syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødt tilstand med preeksitasjon av ventriklene på grunn av aksessorisk ledningsbunt. Disponerer for anfall med supraventrikulær arytmi.
Forekomst:
WPW finnes hos ca. 0,15-0,25% av befolkningen, påvises oftest hos unge og ellers hjertefriske personer
Symptomer:
Kan være asymptomatisk, ev. palpitasjoner eller alvorlig takykardi med synkope.
Funn:
Oftest ingen spesifikke kliniske tegn.
Diagnostikk:
EKG kan vise preeksitasjon av ventrikler. Elektrofysiologisk utredning.
Behandling:
Ablasjon er primærbehandling ved symptomatisk WPW. Eventuelt medikamenter etter utredning.
 1. Ellis KR. Wolff-Parkinson-White Syndrome. Medscape, Aug 01, 2014. www.emedicine.com.
 2. Di Biase L, Walsh EP. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of the Wolff-Parkinson-White syndrome. UpToDate, last updated May 26, 2016. www.uptodate.com  
 3. Katritsis DG, Boriani G, Cosio FG, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulacio´n Cardiaca y Electrofisiologia (SOLAECE). Europace 2017; 19: 465-511. pmid:27856540 PubMed  
 4. Brugada J, Katritsis DK, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz467 DOI  
 5. LeLorier P, Klein GJ, Krahn A, Yee R, Skanes A. Should patients with asymptomatic Wolff-Parkinson-White pattern undergo a catheter ablation? Curr Cardiol Rep 2001;3:301-304. PubMed  
 6. Pappone C, Radinovic A, Santinelli V. Sudden death and ventricular preexcitation: is it necessary to treat the asymptomatic patients?. Curr Pharm Des. 2008. 14(8):762-5.
 7. Anfinsen O-G. Atrierelaterte rytmeforstyrrelser. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 19.11.2015. legemiddelhandboka.no  
 8. Pappone C , Vicedomini G, Manguso F, et al. Wolff-Parkinson-White syndrome in the era of catheter ablation: insights from a registry study of 2169 patients. Circulation 2014;130:811–9. PMID: 25052405 PubMed  
 9. Lerman BB, Basson CT. High-risk patients with ventricular preexcitation - a pendulum in motion. N Engl J Med 2003; 349: 1787-9. PubMed  
 10. Pappone C, Santinelli V, Manguso F, et al. A randomized study of prophylactic catheter ablation in asymptomatic patients with the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 2003; 349: 1803-11. PubMed  
 11. Todd DM, Klein GJ, Krahn AD, Skanes AC, Yee R. Asymptomatic Wolff-Parkinson-White syndrome: is it time to revisit guidelines? J Am Coll Cardiol 2003;41:245-248. PubMed  
 12. Ohm O-J, Hoff PI, Aasen LM, et al. Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 291-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 13. Calkins H, Yong P, Miller JM, et al. Catheter ablation of accessory pathways, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, and the atrioventricular junction: final results of a prospective, multicenter clinical trial. Circulation 1999;99:262-270. Circulation  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lars Hegrenæs, overlege, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim