Hopp til hovedinnhold

Hjerteamyloidose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skyldes avleiring av amyloidfibriller i hjertets ekstracellulære rom med risiko for å utvikle hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. Flere undertyper
Forekomst:
Øker med alder og varierer mellom 14-25% avhengig av pasientutvalg og påvisningsmetode
Symptomer:
Ofte få symptomer tidlig. Typisk kan være perifere ødemer, venestuvning, dyspné ved aktivitet og etterhvert hvile, slapphet, vekttap, synkopetendens
Funn:
Senere i forløpet hjertesvikt i form av forhøyet venetrykk i v. jugularis, tredje hjertetone, hepatomegali, perifere ødemer, lavt pulstrykk, nedsatt kapillær refylling. Atrieflimmerf/flutter 
Diagnostikk:
Ekkokardiografi påviser venstre ventrikkelhypertrofi. EKG kan vise low-voltage (lave QRS utslag). DPD scintigrafi har meget høy sensitivitet og spesifisitet. MR ikke diagnostisk, men øker diagnostisk sannsynlighet. Kappa/lambda ratio er viktig for å differensiere mellom TTR og AL amyloid.
Behandling:
Rettes mot hjertesvikt og underliggende sykdom. Diuretika og spesifikke sykdomsmodifiserende medikamenter. Direkte transthyretinhemmere er demonstrert effektive, men ikke godkjent for refusjon i Norge. AL amyloidose behandles med kjemoterapi
 1. Martinez-Naharro A, Hawkins PN, Fontana M. Cardiac amyloidosis. Clin Med (Lond). 2018;18(Suppl 2):s30-s35. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Fontana M. Cardiac amyloidosis: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate, last updated Nov 14, 2019. UpToDate  
 3. Pinney JH, Smith CJ, Taube JB, et al. Systemic amyloidosis in England: an epidemiological study. Br J Haematol. 2013;161(4):525-532. doi:10.1111/bjh.12286 DOI  
 4. Siddiqi OK, Ruberg FL. Cardiac amyloidosis: An update on pathophysiology, diagnosis, and treatment. Trends Cardiovasc Med. 2018;28(1):10-21. doi:10.1016/j.tcm.2017.07.004 DOI  
 5. González-López E, López-Sainz Á, Garcia-Pavia P. Diagnosis and Treatment of Transthyretin Cardiac Amyloidosis. Progress and Hope. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017;70(11):991-1004. PubMed  
 6. AbouEzzeddine OF, Davies DR, Scott CG, et al. Prevalence of Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. JAMA Cardiol 2021. pmid:34431962 PubMed  
 7. Tanskanen M, Peuralinna T, Polvikoski T, et al. Senile systemic amyloidosis affects 25% of the very aged and associates with genetic variation in alpha2-macroglobulin and tau: a population-based autopsy study. Ann Med. 2008;40(3):232-239. doi:10.1080/07853890701842988 DOI  
 8. Rapezzi C, Merlini G, Quarta CC, et al. Systemic cardiac amyloidoses: disease profiles and clinical courses of the 3 main types. Circulation. 2009;120(13):1203-1212. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.843334 DOI  
 9. Fontana M, Banypersad SM, Treibel TA, et al. Differential Myocyte Responses in Patients with Cardiac Transthyretin Amyloidosis and Light-Chain Amyloidosis: A Cardiac MR Imaging Study. Radiology. 2015;277(2):388-397. doi:10.1148/radiol.2015141744 DOI  
 10. Falk RH. Diagnosis and management of the cardiac amyloidoses. Circulation. 2005;112(13):2047-2060. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.489187 DOI  
 11. Sattianayagam PT, Hahn AF, Whelan CJ, et al. Cardiac phenotype and clinical outcome of familial amyloid polyneuropathy associated with transthyretin alanine 60 variant. Eur Heart J. 2012;33(9):1120-1127. doi:10.1093/eurheartj/ehr383 DOI  
 12. Comenzo RL, Reece D, Palladini G, et al. Consensus guidelines for the conduct and reporting of clinical trials in systemic light-chain amyloidosis. Leukemia. 2012;26(11):2317-2325. doi:10.1038/leu.2012.100 DOI  
 13. Longhi S, Quarta CC, Milandri A, et al. Atrial fibrillation in amyloidotic cardiomyopathy: prevalence, incidence, risk factors and prognostic role. Amyloid 2015; 22:147. PubMed  
 14. Fontana M, Banypersad SM, Treibel TA, et al. Native T1 mapping in transthyretin amyloidosis. JACC Cardiovasc Imaging. 2014;7(2):157-165. doi:10.1016/j.jcmg.2013.10.008 DOI  
 15. Venner CP, Lane T, Foard D, et al. Cyclophosphamide, bortezomib, and dexamethasone therapy in AL amyloidosis is associated with high clonal response rates and prolonged progression-free survival. Blood. 2012;119(19):4387-4390. doi:10.1182/blood-2011-10-388462 DOI  
 16. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med 2018; 379:1007. New England Journal of Medicine  
 17. Muchtar E, Jevremovic D, Dispenzieri A, et al. The prognostic value of multiparametric flow cytometry in AL amyloidosis at diagnosis and at the end of first-line treatment. Blood. 2017;129(1):82-87. doi:10.1182/blood-2016-06-721878 DOI  
 18. Wechalekar AD, Schonland SO, Kastritis E, et al. A European collaborative study of treatment outcomes in 346 patients with cardiac stage III AL amyloidosis. Blood. 2013;121(17):3420-3427. doi:10.1182/blood-2012-12-473066 DOI  
 19. Fontana M, Pica S, Reant P, et al. Prognostic Value of Late Gadolinium Enhancement Cardiovascular Magnetic Resonance in Cardiac Amyloidosis. Circulation. 2015;132(16):1570-1579. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016567 DOI  
 20. Gertz MA, Comenzo R, Falk RH, et al. Definition of organ involvement and treatment response in immunoglobulin light chain amyloidosis (AL): a consensus opinion from the 10th International Symposium on Amyloid and Amyloidosis, Tours, France, 18-22 April 2004. Am J Hematol. 2005;79(4):319-328. doi:10.1002/ajh.20381 DOI  
 21. Banypersad SM, Sado DM, Flett AS, et al. Quantification of myocardial extracellular volume fraction in systemic AL amyloidosis: an equilibrium contrast cardiovascular magnetic resonance study. Circ Cardiovasc Imaging. 2013;6(1):34-39. doi:10.1161/CIRCIMAGING.112.978627 DOI  
 22. Gilstrap LG, Dominici F, Wang Y, et al. Epidemiology of Cardiac Amyloidosis-Associated Heart Failure Hospitalizations Among Fee-for-Service Medicare Beneficiaries in the United States. Circ Heart Fail. 2019;12(6):e005407.
 • Einar Gude, dr.med. og overlege ved kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim