Hopp til hovedinnhold

Inflammatorisk kardiomyopati, myokarditt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Myokarditt er definert som en inflammasjon i hjertemuskulaturen, der myokard skades ved infeksjon, toksinpåvirkning eller immunologisk mediert skade
Forekomst:
Ukjent insidens siden sykdommen ofte forløper subklinisk. Sannsynlig underdiagnostisert
Symptomer:
Kan variere fra lymfadenopati og uspesifikke influensaliknende symptomer, til brystsmerter, akutt hjertesvikt med lungeødem eller plutselig død
Funn:
Man kan finne klassiske hjertesvikttegn som halsvenestuving og knatrelyder over lungene, samt gnidningslyd og galopprytme over hjertet
Diagnostikk:
Stigning av troponin, EKG-endringer, ekkokardiografiske funn, MR, koronarangiografi
Behandling:
Symptomatisk behandling etter behov
 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 1. Sagar S, Liu PP, Cooper Jr LT. Myocarditis. Seminar. Lancet 2012; 379: 738-47. PubMed  
 2. Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J 2013; 34: 26-36-48. pmid:23824828 PubMed  
 3. Global Burden of Disease Study C. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the global burden of disease study 2013. Lancet. 2015;386:743–800. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60692-4 DOI  
 4. Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, et al. Management of Acute Myocarditis and Chronic Inflammatory Cardiomyopathy An Expert Consensus Document. Circ Heart Fail 2020. pmid:33176455 PubMed  
 5. Gravning J, Vege Å, Kjekshus J. Plutselig uventet dødsfall etter perkutan koronar intervensjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2111-3. PubMed  
 6. Aarønæs M, Hermann Haugaa K, Andreassen AK, Simonsen S, Strøm EH, Geiran O. Kjempecellemyokarditt - en sjelden og farlig sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2198-201. PubMed  
 7. Nordrehaug JE. Akutt myokarditt og død - er vi alltid i etterkant?. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2114. PubMed  
 8. Ammirati E, Cipriani M, Moro C, et al; Registro Lombardo delle Miocarditi. Clinical presentation and outcome in a contemporary cohort of patients with acute myocarditis: multicenter lombardy registry. Circulation. 2018;138:1088–1099. doi: 0.1161/CIRCULATIONAHA.118.035319
 9. Basso C, Calabrese F, Corrado D et al. Postmortem diagnosis in sudden cardiac death victims: macroscopic, microscopic and molecular findings. Cardiovasc Res 2001; 50: 290-300. PubMed  
 10. Munk PS, Manhenke C, Ørn S, Greve OJ. Kontrastbasert MR-undersøkelse av hjerte ved akutt myokarditt. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1172-4. PubMed  
 11. Calabrese F, Thiene G. Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: microbiological and molecular biological aspects. Cardiovasc Res 2003; 60: 11-25. PubMed  
 12. Kragholm KH, Lindgren FL, Zaremba T, et al. Mortality and ventricular arrhythmia after acute myocarditis: a nationwide registry-based follow-up study . Open Heart 2021; 8: e001806. pmid:34675133 PubMed  
 13. Eichhorn C, Bière L, Schnell F et al. Myocarditis in athletes is a challenge: Diagnosis, risk stratification, and uncertainties. JACC Cardiovasc Imaging 2020; 13: 494–507. PMID: 31202742 PubMed  
 14. Sinagra G, D'Ambrosio A, Bussani R et al. Clinical presentation and predictive factors of long term outcome in patients with biopsy-proven myocarditis. Circulation 1999; 33 (suppl A): 506A.
 15. Grogan M, Redfield MM, Bailey KR et al. Long-term outcome of pasients with biopsy-proved myocarditis: comparison with idiopathic dilated cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 1995; 26: 80-4. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL