Hopp til hovedinnhold

Kronisk hjertesvikt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Klinisk symptomkompleks som en følge av at hjertets minuttvolum er for lavt til å dekke kroppens behov. Oftest en komplikasjon til koronar hjertesykdom eller hypertensjon.
Forekomst:
Forekomst øker med alder. Prevalens over 10 % ved alder > 75 år
Symptomer:
Hovedsymptomene er tung pust ved anstrengelse og økt trettbarhet. Økende plager ved økende grad av svikt.
Funn:
Ved u.s.: Lateralt forskjøvet apex, halsvenestuvning, deklive ødemer, galopprytme. Ev. takypne, blek, slapp.
Diagnostikk:
Blodprøver med tanke på utløsende årsaker. NT-proBNP forhøyet. EKG patologisk. Ekkokardiografi er diagnostisk.
Behandling:
Behandles med livsstilstiltak, legemidler og ev. korreksjon av utløsende årsak. Valg av legemidler bestemmes av venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon. 
 • Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 • McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab368
 1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021. doi:10.1093/eurheartj/ehab368 DOI  
 2. Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. 9th ed. Boston: Little, Brown, 1994.
 3. Folkehelseinstituttet. Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2020. FHI 2021. www.fhi.no  
 4. Chioncel O, Lainscak M, Seferovic PM, et al. Epidemiology and one-year outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, mid-range and reduced ejection fraction: an analysis of the ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail. 2017 Dec;19(12):1574-1585. Epub 2017 Apr 6. PMID: 28386917.
 5. Aarønæs M, Atar D, Bonarjee V, et al. Kronisk hjertesvikt - etiologi og diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 171-3. PubMed  
 6. Rush CJ, Berry C, Oldroyd KG, et al. Prevalence of Coronary Artery Disease and Coronary Microvascular Dysfunction in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. JAMA Cardiol 2021. pmid:34160566 PubMed  
 7. Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, et al. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med 2002; 346: 1845-53. PubMed  
 8. Gevaert AB, Kataria R, Zannad F, et al. Heart failure with preserved ejection fraction: recent concepts in diagnosis, mechanisms and management. Heart 2022; 108: 1342-1350. pmid:35022210 PubMed  
 9. Dosh SA. Diagnosis of heart failure in adults. Am Fam Physician 2004; 70: 2145-52. PubMed  
 10. Real J, Cowles E, Wierzbicki AS, et al. Chronic heart failure in adults: summary of updated NICE guidance. BMJ 2018; 362: k3646. PMID: 30249604 PubMed  
 11. Modin D, Jørgensen ME, Gislason G, et al. Influenza Vaccine in Heart Failure: Cumulative Number of Vaccinations, Frequency, Timing, and Survival: A Danish Nationwide Cohort Study. Circulation 2018. pmid:30586760 PubMed  
 12. Folkehelseinstituttet. Pneumokokkvaksine - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 27.09.2022. Siden lest 18.10.2022 www.fhi.no  
 13. Mueller S, Winzer EB, Duvinage A, et al. Effect of High-Intensity Interval Training, Moderate Continuous Training, or Guideline-Based Physical Activity Advice on Peak Oxygen Consumption in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction A Randomized Clinical Trial. JAMA 2021; 325: 542-51. pmid:33560320 PubMed  
 14. Mathani KR, Heneghan C, Onakpoya I, et al. Reduced Salt Intake for Heart Failure. A Systematic review. JAMA 2018. pmid:30398532 PubMed  
 15. Ezekowitz JA, Colin-Ramirez E, Ross H, et al. Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet 2022; 399: 1391-1400. pmid:35381194 PubMed  
 16. Mandras SA, Uber PA, Mehra MR. Sexual activity and chronic heart failure. Mayo Clin Proc 2007; 82: 1203-10. PubMed  
 17. Zhao Q, Chen C, Zhang J, et al. Effects of self-management interventions on heart failure: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Nurs Stud. 2020 Jun 16;110:103689. PMID: 32679402 PubMed  
 18. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, et al. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease. JAMA 2012; 308: 1024-33. Journal of the American Medical Association  
 19. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad195 DOI  
 20. Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, et al. Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. Lancet 2022. pmid:36356631 PubMed  
 21. Savage HO, Dimarco AD, Li B, et al. Sequencing of medical therapy in heart failure with a reduced ejection fraction. Heart 2022. pmid:36368882 PubMed  
 22. Suebsaicharoen T, Chunekamrai P, Yingchoncharoen T, et al. Comparative cardiovascular outcomes of novel drugs as an addition to conventional triple therapy for heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF): a network meta-analysis of randomised controlled trials. OpenHeart 2023; 10: e002364. pmid:37940331 PubMed  
 23. Lalani GG, Birgersdotter-Green U. Cardiac resynchronisation therapy in patients with chronic heart failure. Heart 2015. doi:10.1136/heartjnl-2014-306835 DOI  
 24. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2021. pmid:34449189 PubMed  
 25. Vaduganathan M, Docherty KF, Claggett BL, et al. SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. Lancet 2022. doi:10.1016/S0140-6736(22)01429-5 DOI  
 26. Solomon SD, McMurray JJV, Claggett B, et al. Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2022. doi:10.1056/NEJMoa2206286 DOI  
 27. Nielsen EE, Feinberg JB, Bu F-L, et al. Beneficial and harmful effects of sacubitril/valsartan in patients with heart failure: a systematic review of randomised clinical trials with meta-analysis and trial sequential analysis. Open Heart 2020; 7: e001294. pmid:33257469 PubMed  
 28. Mc Causland FR, Lefkowitz MP, Claggett B, et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition and Renal Outcomes in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Circulation. 2020 Sep 29;142(13):1236-1245. PMID: 32845715 PubMed  
 29. Packer M, Butler J, Zannad F, et al. Effect of Empagliflozin on Worsening Heart Failure Events in Patients with Heart Failure and a Preserved Ejection Fraction: The EMPEROR-Preserved Trial. Circulation 2021. pmid:34459213 PubMed  
 30. Butler J, Usman MS, Filippatos G, et al. Safety and Efficacy of Empagliflozin and Diuretic Use in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction A Post Hoc Analysis of the EMPEROR-Preserved Trial. JAMA Cardiol 2023. pmid:37223933 PubMed  
 31. Mc Causland FR, Claggett BL, Vaduganathan M, et al. Dapagliflozin and Kidney Outcomes in Patients With Heart Failure With Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction A Prespecified Analysis of the DELIVER Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2022. pmid:36326604 PubMed  
 32. Butler J, Filippatos G, Siddiqi TJ, et al. Empagliflozin, health status, and quality of life in patients with heart failure and preserved ejection fraction: The EMPEROR-Preserved Trial. Circulation 2021. pmid:34779658 PubMed  
 33. Kosiborod MN, Bhatt AS, Claggett BL, et al. Effect of Dapagliflozin on Health Status in Patients With Preserved or Mildly Reduced Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2022. PMID: 36526515 PubMed  
 34. Kosiborod MN, Verma S, Borlaug BA, et al. Effects of Semaglutide on Symptoms, Function, and Quality of Life in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity: A Prespecified Analysis of the STEP-HFpEF Trial. Circulation 2023. PMID: 37952180 PubMed  
 35. Petrie MC, Verma S, Docherty KF, et al. Effect of Dapagliflozin on Worsening Heart Failure and Cardiovascular Death in Patients With Heart Failure With and Without Diabetes. JAMA 2020; 323: 1353-68. pmid:32219386 PubMed  
 36. Writing Committee; Maddox TM, Januzzi JL, Allen LA, et al. 2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol 2021; 77: 772-810. pmid:33446410 PubMed  
 37. Berg DD, Jhund PS, Docherty KF, et al. Time to Clinical Benefit of Dapagliflozin and Significance of Prior Heart Failure Hospitalization in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA Cardiol 2021; 6: 499-507. pmid:33595593 PubMed  
 38. Zou X, Shi Q, Vandvik PO, et al. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Patients With Heart Failure : A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2022. PMID: 35404670 PubMed  
 39. Docherty KF, Jhund PS, Claggett B, et al. Extrapolating Long-term Event-Free and Overall Survival With Dapagliflozin in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction An Exploratory Analysis of a Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2632 DOI  
 40. Joshi SJ, Singh T, Newby DE, Singh J. Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor therapy: mechanisms of action in heart failure. Heart 2021. pmid:33637556 PubMed  
 41. Biegus J, Voors AA, Collins SP, et al. Impact of empagliflozin on decongestion in acute heart failure: the EMPULSE trial. Eur Heart J. 2022. PMID: 36254693 PubMed  
 42. Ferreira JP, Zannad F, Butler J, et al. Empagliflozin and serum potassium in heart failure: an analysis from EMPEROR-Pooled. Eur Heart J 2022. pmid:35687107 PubMed  
 43. Causland FRM, Claggett B, Vaduganathan M, et al. Decline in Estimated Glomerular Filtration Rate After Dapagliflozin in Heart Failure With Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction: A Prespecified Secondary Analysis of the DELIVER Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2023. pmid:37952176 PubMed  
 44. MERIT-HF Study Group. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: metoprolol CR/XL randomized intervention trial in congestive heart failure. Lancet 1999; 353: 2001-07.
 45. Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF, et al. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2014; 370:1383-92. doi: 10.1056/NEJMoa1313731 DOI  
 46. Filippatos G, Anker SD, Agarval R, et al. Finerenone Reduces Risk of Incident Heart Failure in Patients With Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes: Analyses from the FIGARO-DKD Trial. Circulation 2021. pmid:34775784 PubMed  
 47. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 ACC/AHA/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: Executive Summary. J Card Fail 2022; 28: 810-830. pmid:35378259 PubMed  
 48. Mann DL, Givertz MM, Vader JM, et al. Effect of Treatment With Sacubitril/Valsartan in Patients With Advanced Heart Failure and Reduced Ejection Fraction A Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2021. pmid:34730769 PubMed  
 49. McMurray JJV, Jackson AM, Lam CSP, et al. Effects of sacubitril-valsartan, versus valsartan, in women compared to men with heart failure and preserved ejection fraction: Insights from PARAGON-HF. Circulation 2019. PMID: 31736337 PubMed  
 50. Pieske B, Wachter R, Shah SJ, et al. Effect of Sacubitril/Valsartan vs Standard Medical Therapies on Plasma NT-proBNP Concentration and Submaximal Exercise Capacity in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction The PARALLAX Randomized Clinical Trial. JAMA 2020; 326: 1919-29. pmid:34783839 PubMed  
 51. Swedberg K, Komajda M, Böhm M, et al. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet 2010; 376: 875-85. PMID: 20801500 PubMed  
 52. Armstrong PW, Pieske B, Anstrom KJ, et. al, VICTORIA Study Group. Vericiguat in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2020;382:1883–1893. PMID: 32222134 PubMed  
 53. Yancy CW, Jessup M, et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: An update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure. Circulation 2016. doi:10.1161/CIR.0000000000000435 DOI  
 54. Liew AY, Eikelboom JW, Connolly SJ, et al. Efficacy and safety of warfarin vs. antiplatelet therapy in patients with systolic heart failure and sinus rhythm: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Stroke. 2014 ;9(2):199-206. doi: 10.1111/ijs.12036 DOI  
 55. Lip GYH, Shantsila E. Anticoagulation versus placebo for heart failure in sinus rhythm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD003336. DOI: 10.1002/14651858.CD003336.pub3. Accessed 13 April 2021 The Cochrane Library  
 56. Wang TJ, Larson MG, Levy D et al. Temporal relations of atrial fibrillation and congestive heart failure and their joint influence on mortality: the Framingham Heart Study. Circulation 2003; 107: 2920-5. Circulation  
 57. Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al. Catheter Ablation for Atrial Fibrillation with Heart Failure. N Engl J Med 2018; 378: 417-27. pmid:29385358 PubMed  
 58. Ponikowski P, Kirwan B-A, Anker SD, et al on behalf of the AFFIRM-AHF Investigators. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: A multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet 2020. PMID: 33197395 PubMed  
 59. Kalra PR, Cleland JGF, Petrie MC, et al. Intravenous ferric derisomaltose in patients with heart failure and iron deficiency in the UK (IRONMAN): an investigator-initiated, prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint trial. Lancet 2022; 400: 2199-2209. pmid:36347265 PubMed  
 60. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019. pmid:31535829 PubMed  
 61. Zhou X, Xu W, Xu Y, et al. Iron Supplementation Improves Cardiovascular Outcomes in Patients with Heart Failure. Am J Med. 2019. PMID: 30853478 PubMed  
 62. Teerlink JR, Diaz R, Felker GM, et al. Cardiac Myosin Activation with Omecamtiv Mecarbil in Systolic Heart Failure. N Engl J Med. 2020. PMID: 33185990 PubMed  
 63. Lewis GD, Voors AA, Cohen-Salal A, et al. Effect of Omecamtiv Mecarbil on Exercise Capacity in Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction The METEORIC-HF Randomized Clinical Trial. JAMA 2022; 328: 259-269. pmid:35852527 PubMed  
 64. Schou M, Gustafsson F, Videbaek L, et al. Extended heart failure clinic follow-up in low-risk patients: a randomized clinical trial (NorthStar). Eur Heart J. 2012 Aug 8. pmid:PMID: 22875412 PubMed  
 65. Brugts JJ, Radhoe SP, Clephas PRD, et al. Remote haemodynamic monitoring of pulmonary artery pressures in patients with chronic heart failure (MONITOR-HF): a randomised clinical trial. Lancet 2023. pmid:37220768 PubMed  
 66. Mentz RJ, Garg J, Rockhold FW, et al. Ferric Carboxymaltose in Heart Failure with Iron Deficiency. N Engl J Med 2023. doi:10.1056/NEJMoa2304968 DOI  
 67. Long L, Mordi IR, Bridges C, et al. Exercise‐based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD003331. DOI: 10.1002/14651858.CD003331.pub5. The Cochrane Library  
 68. Pandey A, Parashar A, Kumbhani DJ, et al. Exercise training in patients with heart failure and preserved ejection fraction: meta-analysis of randomized control trials. Circ Heart Fail. 2015;8(1):33-40. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.114.001615. DOI  
 69. Hsu JJ, Ziaeian B, Fonarow GC. Heart Failure With Mid-Range (Borderline) Ejection Fraction: Clinical Implications and Future Directions. JACC Heart Fail. 2017 Nov;5(11):763-771.Eub 2017 Oct 11. PMID: 29032140 PubMed  
 70. Tsimploulis A, Lam PH, Arundel C, et al. Systolic blood pressure and outcomes in patients with heart failure with preserved ejection fraction. JAMA Cardiol 2018. pmid:29450487 PubMed  
 71. Taylor CJ, Lay-Flurrie SL, Ordóñez-Mena JM, et al. Natriuretic peptide level at heart failure diagnosis and risk of hospitalisation and death in England 2004–2018. Heart 2021. pmid:34183432 PubMed  
 72. Taylor CJ, Ordonez-Mena JM, Roalfe AK, et al. Trends in survival after a diagnosis of heart failure in the United Kingdom 2000-2017: population based cohort study. BMJ. 2019 Feb 13;364:l223. PMID: 30760447 PubMed  
 73. Berge K, Brynildsen J, Røysland R, et al. Prognostic value of cardiac biomarkers and National Early Warning Score 2 in acute dyspnoea. Open Heart 2022. pmid:35387863 PubMed  
 74. Takeda A, Martin N, Taylor RS, Taylor SJC. Disease management interventions for heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD002752. DOI: 10.1002/14651858.CD002752.pub4. Accessed 13 April 2021 The Cochrane Library  
 75. De Vecchis R, Esposito C, Di Biase G, et al. B-type natriuretic peptide-guided versus symptom-guided therapy in outpatients with chronic heart failure: a systematic review with meta-analysis. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2014;15(2):122-34. doi: 10.2459/JCM.0b013e328364bde1.
 76. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Anbefalte analyser ved ulike kliniske problemstillinger. Siden besøkt 21.09.2020. www.noklus.no  
 • Bjørnar Grenne, PhD, Overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein Samstad, spesialist i kardiologi, overlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Jørund Straand, spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis dr. med., Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo