Hopp til hovedinnhold

Hjertetamponade

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en akutt og alvorlig tilstand med sammenklemming av hjertet og reduksjon av hjertets pumpeevne forårsaket av økt væskemengde i perikardhulen
Forekomst:
Insidensen er ca 20 per 100.000 per år (USA)
Symptomer:
Avhenger av underliggende årsak og hvor raskt tilstanden har utviklet seg. Tungpust, hjertebank
Funn:
Ved akutt tamponade ses halsvenestuvning (økt trykk i vena jugularis), hypotensjon (kald og klam hud, sløret bevissthet), pulsus paradoksus, svekkede hjertelyder
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, bekreftes ved ekkokardiografi
Behandling:
Ved akutt hjertetamponade kreves umiddelbar perikardiocentese 
  1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Pmid:26320112 PubMed  
  2. Reddy PS, Curtiss EI: Cardiac tamponade. Cardiol Clin 1990; 8: 627-37 PubMed  
  3. Restrepo CS, Lemos DF, Lemos JA, et al. Imaging findings in cardiac tamponade with emphasis on CT. Radiographics 2007; 27:1595. PubMed  
  4. BMJ Best Practice. Cardiac tamponade. Last updated 13.03.2018. Siden lest 29.03.2022. bestpractice.bmj.com  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Erik Fosse, avdelingsoverlege og professor, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo