Hopp til hovedinnhold

Infeksiøs endokarditt

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon av endokard, kronisk eller akutt forløp. Økt risiko ved kunstige hjerteklaffer, medfødte hjertefeil og hos sprøytenarkomane
Forekomst:
Insidens i området 3-10 per 100.000 pasientår, økende med alder
Symptomer:
Langvarig feber og uspesifikke symptomer som frysninger, nattesvette, slapphet og utilpasshet, anoreksi, vekttap, kvalme og oppkast
Funn:
Feber. Bilyd eller endret hjertetone. Nevrologiske utfall på grunn av cerebrale embolier. Vaskulittfenomener som skyldes perifere embolier: blødninger i negler, petekkier, Roths flekker (petekkier på retina)
Diagnostikk:
Forhøyet CRP. Blodkultur (+eventuelt PCR og serologisk undersøkelse) før behandling. Ekkokardiografi gir ofte diagnosen
Behandling:
Antibiotikabehandling nødvendig. Hjertekirurgi (klaffekirurgi) nødvendig hos så mange som 50% av pasientene

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Årsak og sykdomsutvikling

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Undersøkelser på sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Observasjon

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim