Hopp til hovedinnhold

Akutt arteriell insuffisiens i ekstremitetene

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Plutselig reduksjon av blodtilførsel til en ekstremitet med fare for iskemisk skade. Forårsaket av trombose eller emboli.
Forekomst:
Insidens ca. 1,5 tilfeller per 10.000 personer per år.
Symptomer:
Akutt innsettende smerter, blekhet, ev. parestesier og svekket kraft i en ekstremitet.
Funn:
Huden blir blek og kald, bortfall av perifer puls.
Diagnostikk:
Diagnosen kan stilles på typisk klinikk. Eventuell doppler-ultralyd eller CT/MR-angiografi.
Behandling:
Kirurgi eller lokal trombolyse.
 1. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). J Vasc Surg 2007. pmid:17223489 PubMed  
 2. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C, et al. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2017;135: e686-e72. doi: 10.1161/CIR.0000000000000470 DOI  
 3. Creager MA, Kaufman JA, Conte MS. Clinical practice. Acute limb ischemia. N Engl J Med 2012; 366: 2198-206. pmid:22670905 PubMed  
 4. Hussein AA, Uno K, Wolski K, et al. Peripheral arterial disease and progression of coronary atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2011 Mar 8. 57(10):1220-5.
 5. Thukkani AK, Kinlay S. Endovascular intervention for peripheral artery disease. Circ Res. 2015 Apr 24. 116 (9):1599-613.
 6. Suzuki J, Shimamura M, Suda H, Wakayama K, Kumagai H, Ikeda Y, et al. Current therapies and investigational drugs for peripheral arterial disease. Hypertens Res. 2016 Apr. 39 (4):183-91.
 7. Darwood R, Berridge DC, Kessel DO, et al. Surgery versus thrombolysis for initial management of acute limb ischaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD002784. The Cochrane Library  
 8. Alonso-Coello P, Bellmunt S, McGorrian C, et al. Antithrombotic therapy in peripheral artery disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141: e669S. pmid:22315275 PubMed  
 9. Fukuda I, Chiyoya M, Taniguchi S, Fukuda W, Acute limb ischemia: contemporary approach. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2015;63: 540–548
 10. Wang JC, Kim AH, Kashyap VS, Open surgical or endovascular revascularization for acute limb ischemia.. J Vasc Surg 2016;63: 270-8 PubMed  
 • Torbjørn Dahl, overlege, Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nikolaj Eldrup, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, Danmark