Hopp til hovedinnhold

Buergers sykdom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En vaskulitt med inflammatoriske tromber i små og mellomstore arterier og vener i ekstremitetene. Tilstanden er fremkalt av røyking, men har trolig en underliggende arvelig komponent
Forekomst:
Sjelden tilstand i Norge, vanligere i bl.a. Sør-Europa og India. Den rammer først og fremst menn i aldersgruppen 20-40 år, og 95% av de som rammes, røyker
Symptomer:
Iskemiske symptomer i distal ekstremitet hos en tobakksbruker som er under 50 år, gir mistanke om tilstanden
Funn:
Typisk symptombilde sammen med funn som utelukker annen årsak til iskemien gir diagnosen
Diagnostikk:
Blodprøver, ultralyd eller arteriografi er ofte nødvendig for å utelukke differesialdiagnoser som kollagenoser, immunsykdommer eller sykdommer med hyperkoagulabilitet
Behandling:
Røykeslutt er viktigste behandling, og ofte tilstrekkelig behandling. Tilstanden kan progrediere og føre til behov for amputasjoner
 1. Piazza G, Creager MA. Thromboangiitis obliterans. Circulation 2010; 121:1858. Circulation  
 2. Nassiri N. Thromboangiitis obliterans (Buerger disease). Medscape, last updated Dec 19, 2016. emedicine.medscape.com  
 3. Arkkila PET. Trombangiitis obliterans (Buerger's disease). Orphanet J Rare Dis 2006; 1: 14. doi: 10.1186/1750-1172-1-14 DOI  
 4. Fakour F, Fazeli B. Visceral bed involvement in thromboangiitis obliterans: a systematic review. Vasc Health Risk Manag. 2019;15:317-353. Published 2019 Aug 15. doi:10.2147/VHRM.S182450 DOI  
 5. Olin JW. Current concepts: Trombangiitis obliterans (Buergers disease). Review article. N Engl J Med 2000; 343: 864-9. PubMed  
 6. Espinoza LR. Buerger's disease: thromboangiitis obliterans 100 years after the initial description. Am J Med Sci. 2009 Apr. 337(4):285-6.
 7. Stranden E, Slagsvold C-E. Arterielle sår i underekstremiteten. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 895-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Agarwal P, Agrawal PK, Sharma D, Baghel KD. Intravenous infusion for the treatment of diabetic and ischaemic non-healing pedal ulcers. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005; 19: 158-62. pmid:15752282 PubMed  
 9. Bozkurt AK, Köksal C, Demirbas MY, et al. A randomized trial of intravenous iloprost (a stable prostacyclin analogue) versus lumbar sympathectomy in the management of Buerger's disease. Int Angiol 2006; 25: 162-8. pmid:16763533 PubMed  
 10. Paraskevas KI, Trigka AA, Samara M. Successful intravenous regional sympathetic blockade (Bier's Block) with guanethidine and lidocaine in a patient with advanced Buerger's Disease (thromboangiitis obliterans)--a case report. Angiology 2005; 56: 493-6. PubMed  
 11. Modaghegh MS, Hafezi S. Endovascular Treatment of Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease). Vasc Endovascular Surg. 2018;52(2):124-130. doi:10.1177/1538574417744085 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Torbjørn Dahl, overlege, Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim