Hopp til hovedinnhold

Karotisstenose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Innsnevring i arteria carotis som følge av aterosklerose
Forekomst:
Prevalensen øker med alderen. Cirka 0,5% hos personer under 60 år, opp til 10% hos personer over 80 år
Symptomer:
Stenosen kan være symptomatisk, dvs. forårsake cerebrale embolier og hjerneslag eller TIA, eller asymptomatisk
Funn:
Stenoselyd over arteria carotis. Ev. sekvele etter hjerneslag
Diagnostikk:
Ultralydundersøkelse gir diagnosen hos ca. 90%. Ev. CT- eller MR-angiografi preoperativt
Behandling:
Livsstilsintervensjon, antitrombotisk behandling. Kirurgisk intervensjon ved symptomgivende karotisstenose på mer enn 70% diameterreduksjon (NASCET)
 1. Hanoa R, Dahl PE. Helhetlig kardiovaskulær kirurgi. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1987. PubMed  
 2. Ahmed B, Al-Khaffaf H. Prevalence of significant asymptomatic carotid artery disease in patients with peripheral vascular disease. A meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 37: 262-71. PubMed  
 3. Indredavik B. Embolier som årsak til hjerneslag. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2142. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Norsk karkirurgisk register - NORKAR. Resultater for 2018 www.kvalitetsregistre.no  
 5. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Behandling av karotisstenose. Oslo, Helsedirektoratet 2017. Siden lest 14.10.2021.
 6. US Preventive Services Task Force. Screening for Asymptomatic Carotid Artery Stenosis US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2021; 325: 476-81. pmid:33528542 PubMed  
 7. Benavente O, Moher D, Pham B. Carotid endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis: a meta-analysis. BMJ 1998; 317: 1477-80 British Medical Journal  
 8. Bøgeberg Mathiesen E. Risiko for hjerneslag ved carotisstenose - hvilken betydning har plakkmorfologi?. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 782-4. PubMed  
 9. Chang RW, Tucker L-Y, Rothenberg KA, et al. Incidence of Ischemic Stroke in Patients With Asymptomatic Severe Carotid Stenosis Without Surgical Intervention. JAMA 2022; 327: 1974-82. pmid:35608581 PubMed  
 10. Collins R, Armitage J, Parish S, et al. Effects of cholesterol-lowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high-risk condition. Lancet 2004; 363: 757-63. PubMed  
 11. Dahl T, Ellekjær H. Carotisstenose - utredning og behandling. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2374-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 12. Rerkasem A, Orrapin S, Howard DPJ, Rerkasem K. Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 9. Art. No.: CD001081. DOI: 10.1002/14651858.CD001081.pub4. Accessed 14 October 2021 The Cochrane Library  
 13. Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, et al. Analysis of pooled data from the randomised controlled trials of endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Lancet 2003; 361: 107-16. PubMed  
 14. Rothwell PM, Eliasziw M, Gutnikov SA, Warlow CP, Barnett HJ; Carotid Endarterectomy Trialists Collaboration. Endarterectomy for symptomatic carotid stenosis in relation to clinical subgroups and timing of surgery. Lancet 2004; 363: 915 - 24. PubMed  
 15. Krogh-Sørensen K, Lingaas PS, Bakke SJ, Skjelland M. Åpen kirurgi og endovaskulær behandling av carotisstenose. Tidskr Nor Legeforen 2009; 129: 2244-7. PubMed  
 16. Aboyans V, Ricco J-B, Bartelink M-LEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries Endorsed by: the European Stroke Organization (ESO) The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J 2018; 39: 763-816. doi:10.1093/eurheartj/ehx095 DOI  
 17. Müller MD, Lyrer P, Brown MM, Bonati LH. Carotid artery stenting versus endarterectomy for treatment of carotid artery stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 2. Art. No.: CD000515. DOI: 10.1002/14651858.CD000515.pub5. Accessed 14 October 2021. The Cochrane Library  
 18. Schermerhorn ML, Liang P, Eldrup-Jorgensen J, et al. Association of Transcarotid Artery Revascularization vs Transfemoral Carotid Artery Stenting With Stroke or Death Among Patients With Carotid Artery Stenosis. JAMA 2019; 322: 2313-22. doi:10.1001/jama.2019.18441 DOI  
 19. Halliday A, Mansfield A, Marro J, et al. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet 2004; 363: 1491-502. PubMed  
 20. Røder OC. Carotiskirurgi bør udføres subakut. Ugeskr Læger 2008; 170: 123. PubMed  
 21. Krohg-Sørensen K, Lingaas PS, Solberg S et al. Behandling av kombinert carotisstenose og hjertesykdom Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2017-20. PubMed  
 22. Aarsæther E, Moe ØK, Dahl PE, Busund R. Carotisendarterektomi hos pasienter med koronarsykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2946-8. PubMed  
 23. Goldstein LB, Adams R, Alberts MJ, Appel LJ, Brass LM, Bushnell CD, et al. Primary prevention of ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council: cosponsored by the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease Interdisciplinary Working Group; Cardiovascular Nursing Council; Clinical Cardiology Council; Nutrition, Physical Activity, and Metabolism Council; and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline. Stroke 2006;37(6):1583-633. Stroke  
 24. Kang S, Wu Y, Li X. Effects of statin therapy on the progression of carotid atherosclerosis: a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 2004;177(2):433-42. PubMed  
 25. Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW et al. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2018; 391: 219–29. PMID: 29132880 PubMed  
 26. Pope MK, Ghanima W, Atar D. Intensivering av antitrombotisk behandling ved kronisk aterosklerotisk sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi:10.4045/tidsskr.20.0066 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anders Gottsäter, docent och överläkare, Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
 • Bent Indredavik, dr. med., seksjonsoverlege, seksjon for hjerneslag, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Torbjørn Dahl, overlege, Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim