Hopp til hovedinnhold

Nyrearteriestenose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Stenose av nyrearterie, må være på minst 50% om den skal være klinisk signifikant. Aterosklerotisk sykdom er vanligste årsak, og kommer ofte sent i livet. Fibromuskulær dysplasi er sjeldnere, og kan være årsak hos noe yngre pasienter
Forekomst:
Renovaskulær hypertensjon er sjelden (< 1%) ved benign eller moderat hypertensjon. Hyppigere ved påvist generell arteriosklerotisk sykdom. En viktig årsak til sekundær hypertensjon.
Symptomer:
Bør mistenkes ved alvorlig hypertensjon i ung alder, og ved behandlingsresistent hypertensjon
Funn:
Forhøyet blodtrykk. Eventuelt stenoselyd over nyrearterien. Nedsatt nyrefunksjon ved bilateral sykdom
Diagnostikk:
Blodprøver. Angiografi bekrefter diagnosen. Særlig ved nyresvikt kan andre bildeundersøkelser være aktuelle
Behandling:
Behandlingstrengende nyrearteriestenose kan behandles både medikamentellt (blodtrykksbehandling) eller ved perkutan angioplastikk, ev. stenting
 1. Spinowitz BS. Renal artery stenosis. Medscape, last updated Aug 05, 2016. emedicine.medscape.com  
 2. Sommer M, Von der Lippe N, Kløw N-E, Høieggen A. Renal fibromuskulær dysplasi og hypertensjon. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0226 DOI  
 3. Plouin PF, Bax L. Diagnosis and treatment of renal artery stenosis. Nat Rev Nephrol. 2010 Mar. 6(3):151-9.
 4. Gottam N, Nanjundappa A, Dieter RS. Renal artery stenosis: pathophysiology and treatment. Expert Rev Cardiovasc Ther 2009; 7: 1413-20. PubMed  
 5. Cooper CJ, Murphy TP, Cutlip DE, et al. Stenting and medicaltherapy for atherosclerotic renal-artery stenosis. N Engl J Med 2013. doi:10.1056/NEJMoa1310753 DOI  
 6. Trinquart L, Mounier-Vehier C, Sapoval M, et al. Efficacy of revascularization for renal artery stenosis caused by fibromuscular dysplasia: a systematic revie andt meta-anaøysis. Hypertension 2010; 56: 525-32. PMID: 20625080 PubMed  
 7. Balk E, Raman G, Chung M, et al. Effectiveness of management strategies for renal artery stenosis: a systematic review. Ann Intern Med 2006; 145: 901-12. Annals of Internal Medicine  
 8. Tanemoto M. Diagnosis and therapy of atheromatous renal artery stenosis. Clin Exp Nephrol 2013. pmid:23529543 PubMed  
 9. Bax L, Woittiez AJ, Kouwenberg HJ, et al. Stent placement in patients with atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function: a randomized trial. Ann Intern Med 2009; 150: 840-8. Annals of Internal Medicine  
 10. Baumgartner I, Lerman LO. Renovascular hypertension: screening and modern management. Eur Heart J 2011; 32: 1590-8. European Heart Journal  
 11. Wheatley K, Ives N, Gray R, Kalra PA, . Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis. N Engl J Med 2009; 361: 1953-62. New England Journal of Medicine  
 12. Riaz IB, Husnain M, Riaz H, et al. Meta-analysis of Revascularization Versus Medical Therapy for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis. Am J Cardiol 2014 Jul 18.
 13. Paulsen D, Kløw N-E, Lien B, Fauchald P. Behandling av nyrearteriestenose. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3264-9. PubMed  
 14. Carr TM 3rd, Sabri SS, Turba UC, et al. Stenting for atherosclerotic renal artery stenosis. Tech Vasc Interv Radiol 2010; 13: 134-45. PubMed  
 15. Textor SC, Lerman LO. Paradigm Shifts in Atherosclerotic Renovascular Disease: Where Are We Now? J Am Soc Nephrol. 2015 Sep;26(9):2074-80. Epub 2015 Apr 13. PMID: 25868641 PubMed  
 16. Herrmann SM, Textor SC. Diagnostic criteria for renovascular disease: where are we now?. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 2657-63. PubMed  
 • Knut Aasarød, overlege, Nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Dag Paulsen, overlege ved nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Oppland sentralsykehus, Lillehammer
 • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim