Hopp til hovedinnhold

Polyarteritis nodosa

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Systemisk subakutt eller kronisk forløpende primær vaskulitt som særlig rammer små og middels store arterier. Inndeles i klassisk polyarteritis nodosa, mikroskopisk polyangiitt og kutan polyarteritis nodosa
Forekomst:
Sjelden sykdom. Prevalens på omkring 6 pr 100.000
Symptomer:
Et sammensatt kompleks av manifestasjoner fra mange organer uten innbyrdes relasjon
Funn:
Kliniske funn kan være fra en lang rekke organer
Diagnostikk:
Ofte betydelig avvik i blodprøver: forhøyet SR og akutt fase reaktanter, anemi, tegn på komplementaktivering. Vevsbiopsi er avgjørende for å fastslå diagnosen
Behandling:
Avhenger av sykdommens utbredelse. Ofte brukes kortikosteroider og cytostatika
 1. Stone JH. Polyarteritis nodosa. JAMA. 2002;288:1632-1639. PubMed  
 2. Merkel PA. Clinical manifestations and diagnosis of polyarteritis nodosa in adults. UpToDate, last updated Dec 16, 2015. www.uptodate.com  
 3. Pagnoux C, Seror R, Henegar C, et al. Clinical features and outcomes in 348 patients with polyarteritis nodosa: a systematic retrospective study of patients diagnosed between 1963 and 2005 and entered into the French Vasculitis Study Group Database. Arthritis Rheum 2010; 62:616. PubMed  
 4. Mahr A, Guillevin L, Poissonnet M, Aymé S. Prevalences of polyarteritis nodosa, microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis, and Churg-Strauss syndrome in a French urban multiethnic population in 2000: a capture-recapture estimate. Arthritis Rheum 2004; 51:92. PubMed  
 5. Watts RA, Lane SE, Scott DG, et al. Epidemiology of vasculitis in Europe. Ann Rheum Dis 2001; 60:1156. PubMed  
 6. Colmegna I, Maldonado-Cocco JA. Polyarteritis nodosa revisited. Curr Rheumatol Rep. 2005;7:288-296. PubMed  
 7. Mukhtyar C, Guillevin L, Cid MC, et al. EULAR recommendations for the management of primary small and medium vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2009;68:310-317. PubMed  
 8. Merkel PA. Treatment and prognosis of polyarteritis nodosa. UpToDate, last updated Dec 31, 2019. www.uptodate.com  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
 • Bo Baslund, overlæge, klinisk lektor, Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet, Danmark