Hopp til hovedinnhold

Polyarteritis nodosa

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Systemisk subakutt eller kronisk forløpende primær vaskulitt som særlig rammer små og middels store arterier. Inndeles i klassisk polyarteritis nodosa, mikroskopisk polyangiitt og kutan polyarteritis nodosa
Forekomst:
Sjelden sykdom. Prevalens på omkring 6 pr 100.000
Symptomer:
Et sammensatt kompleks av manifestasjoner fra mange organer uten innbyrdes relasjon
Funn:
Kliniske funn kan være fra en lang rekke organer
Diagnostikk:
Ofte betydelig avvik i blodprøver: forhøyet SR og akutt fase reaktanter, anemi, tegn på komplementaktivering. Vevsbiopsi er avgjørende for å fastslå diagnosen
Behandling:
Avhenger av sykdommens utbredelse. Ofte brukes kortikosteroider og cytostatika
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
  • Bo Baslund, overlæge, klinisk lektor, Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet, Danmark