Hopp til hovedinnhold

Polyarteritis nodosa

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Systemisk, nekrotiserende vaskulitt som rammer små og middels store arterier, og som ikke rammer arterioler eller venuler, og heller ikke medfører glomerulonefritt
Forekomst:
Sjelden sykdom. Prevalens på omkring 6 pr 100.000
Symptomer:
Et sammensatt kompleks av vaskulitt-manifestasjoner fra mange organer
Funn:
Vaskulitt med sirkulasjonsforstyrrelser i en lang rekke organer
Diagnostikk:
Forhøyede akutt fase-reaktanter. ANCA negativ. Vevsbiopsi fra hud eller andre organer er avgjørende for å fastslå diagnosen
Behandling:
Avhenger av sykdommens utbredelse. Langvarig steroidebehandling, ofte cytostatika og DMARDs i tillegg
 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
 1. Merkel PA. Clinical manifestations and diagnosis of polyarteritis nodosa in adults. UpToDate, last updated Dec 16, 2015. www.uptodate.com  
 2. Pagnoux C, Seror R, Henegar C, et al. Clinical features and outcomes in 348 patients with polyarteritis nodosa: a systematic retrospective study of patients diagnosed between 1963 and 2005 and entered into the French Vasculitis Study Group Database. Arthritis Rheum 2010; 62:616. PubMed  
 3. Mahr A, Guillevin L, Poissonnet M, Aymé S. Prevalences of polyarteritis nodosa, microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis, and Churg-Strauss syndrome in a French urban multiethnic population in 2000: a capture-recapture estimate. Arthritis Rheum 2004; 51:92. PubMed  
 4. Watts RA, Lane SE, Scott DG, et al. Epidemiology of vasculitis in Europe. Ann Rheum Dis 2001; 60:1156. PubMed  
 5. Sönmez HE, Armagan B, Ayan G, et al. Polyarteritis nodosa: lessons from 25 years of experience. Clin Exp Rheumatol 2019; 37: 52-56. pmid:30418125 PubMed  
 6. Colmegna I, Maldonado-Cocco JA. Polyarteritis nodosa revisited. Curr Rheumatol Rep. 2005;7:288-296. PubMed  
 7. Mukhtyar C, Guillevin L, Cid MC, et al. EULAR recommendations for the management of primary small and medium vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2009;68:310-317. PubMed  
 8. Merkel PA. Treatment and prognosis of polyarteritis nodosa. UpToDate, last updated Dec 31, 2019. www.uptodate.com  
 9. Guillevin L, Lhote F, Gayraud M, et al. Prognostic factors in polyarteritis nodosa and Churg-Strauss syndrome: a prospective study in 342 patients. Medicine (Baltimore). 1996;75:17-28. PMID: 8569467 PubMed  
 10. Karadag O, Jayne DJ. Polyarteritis nodosa revisited: a review of historical approaches, subphenotypes and a research agenda. Clin Exp Rheumatol 2018; 36: 135-142. pmid:29465365 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL