Hopp til hovedinnhold

Raynauds fenomen

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Anfallsvise spasmer i arterier, fortrinnsvis i fingre eller tær. Spasmene utløses ofte av kulde. Primær variant er uten kjent årsak
Forekomst:
Hyppigst debut i tidlig voksen alder, og rammer mellom 5-10% av befolkningen. Ukjent etiologi (primær variant) er vanligst
Symptomer:
Typiske anfall forløper med iskemi etterfulgt av hyperemi, og er som regel utløst av kulde. Anfallene er smertefulle
Funn:
Normale funn utenfor anfall. Parestesier kan oppstå etter langvarige anfall, og i alvorlig tilfeller kan det utvikles infeksjoner eller nekroser som følge av spasmene
Diagnostikk:
Klinisk diagnose. Eventuelt blodprøver for å utelukke underliggende sykdom
Behandling:
Behandling begrenser antall anfall og kan bremse progresjonen. Ofte er det tilstrekkelig med egenbehandling i form av tilpasning av livsstil og ved å begrense utløsende faktorer der det er mulig. Hyppige og langvarige anfall disponerer for infeksjoner og smertefulle nekroser
 • Berkow R (ed). The Merck Manual of diagnosis and therapy. Rahway, N.J.: Merck Research Laboratories, 1992
 • Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA (eds). Current Medical Diagnosis & Treatment. Stamford: Appleton & Lange, 1998
 • Vennerød AM (red). Norsk legemiddelhåndbok 1998-99 for helsepersonell, Oslo: Norsk Legemiddelhåndbok I/S 1998
 • Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud's phenomenon. Rheum Dis Clin North Am 1996; 22: 765
 • Stein Samstad, spesialist i kardiologi, avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 1. Pauling JD, Hughes M, Pope JE. Raynaud's phenomenon-an update on diagnosis, classification and management. Clin Rheumatol 2019; 38: 3317-3330. pmid:31420815 PubMed  
 2. Devgire V, Hughes M. Raynaud's phenomenon. Br J Hosp Med (London) 2019; 80: 658-664. pmid:31707892 PubMed  
 3. Goundry B, Bell L, Langtreee M, Moorthy A. Diagnosis and management of Raynaud's phenomenon. BMJ 2012; 344: e289. BMJ (DOI)  
 4. Pistorius MA, Planchon B, Schott JJ, Lemarec H.. Heredity and genetic aspects of Raynaud's disease. Send to J Mal Vasc 2006; 31: 10-5. pmid:16609626 PubMed  
 5. Nilsson T, Wahlström J, Burström L. Hand-arm vibration and the risk of vascular and neurological diseases-A systematic review and meta-analysis. Send to PLoS One 2017; 12: e0180795. pmid:28704466 PubMed  
 6. Flavahan NA. A vascular mechanistic approach to understanding Raynaud phenomenon. Nat Rev Rheumatol 2015; 11: 146-58. pmid:25536485 PubMed  
 7. Hughes M, Allanore Y, Chung L, et al. Raynaud phenomenon and digital ulcers in systemic sclerosis. Nat Rev Rheumatol 2020; 16: 208-221. pmid:32099191 PubMed  
 8. Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, Becker M, et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rehum Dis 2017; 76: 1327-39. pmid:27941129 PubMed  
 9. Khouri C, Blaise S, Carpentier P, et al. Drug-induced Raynaud's phenomenon: beyond β-adrenoceptor blockers. Br J Clin Pharmacol 2016; 82: 6-16. pmid:26949933 PubMed  
 10. Barrett ME, Heller MM, Stone HF, Murase JE. Raynaud phenomenon of the nipple in breastfeeding mothers: an underdiagnosed cause of nipple pain. JAMA Dermatol 2013; 149: 300-6. pmid:23682366 PubMed  
 11. Suter LG, Murabito JM, Felson DT, Fraenkel L. Smoking, alcohol consumption, and Raynaud's phenomenon in middle age. Am J Med 2007; 120: 264-71. PubMed  
 12. Su KY, Sharma M, Kim HJ, et al. Vasodilators for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2021 May 17;5:CD006687. doi: 10.1002/14651858.CD006687.pub4. DOI  
 13. Ennis H, Hughes M, Anderson ME, Wilkinson J, Herrick AL. Calcium channel blockers for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD002069. DOI: 10.1002/14651858.CD002069.pub5. DOI  
 14. Rirash F, Tingey PC, Harding SE, Maxwell LJ, Tanjong Ghogomu E, Wells GA, Tugwell P, Pope J. Calcium channel blockers for primary and secondary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2017. doi: 10.1002/14651858.CD000467.pub2. The Cochrane Library  
 15. BMJ Best Practice: Raynauds phenomenon. Nettside besøkt 28.03.2022. bestpractice.bmj.com  
 16. Statens Legemiddelverk: Adalat tabletter avregistreres. Publisert 10.04.18. Nettside besøkt 08.02.19. legemiddelverket.no  
 17. Chung L, Shapiro L, Fiorentino D, et al. MQX-503, a novel topical nitroglycerine formulation of nitroglycerin, improves the severity of Raynaud's phenomenon, a randomized , controlled trial. Arhtritis Rheum 2009; 60: 870-7. PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL