Hopp til hovedinnhold

Subclavian steal-syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Redusert eller retrograd («steal») blodstrøm i a. vertebralis ved samtidig stenose/okklusjon av a. subclavia på samme siden, proksimalt for avgangen av a. vertebralis. Blodstrømsmønsteret: subclavian steal-fenomen. Symptomgivende: subclavian steal-syndrom
Forekomst:
Forekommer hyppigst hos personer over 50 år og er vanligere hos menn enn hos kvinner. Prevalens: ukjent
Symptomer:
Ofte asymptomatisk. Redusert blodstrøm til hjernen, cerebellum, synscortex eller samme sides arm kan lede til en lang rekke symptomer 
Funn:
Klinisk finnes lavere systolisk blodtrykk på den affiserte siden, samt at radialispulsen er svakere
Diagnostikk:
Doppler-sonografi, ev. CT- eller MR-angiografi
Behandling:
Hos asymptomatiske pasienter eller ved få symptomer kun konservativ behandling med modifisering av risikofaktorer for aterosklerose, ellers intervensjonell kateterbehandling eller operasjon
 1. Gran Olsen K, Lund C. Subclavian steal-syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3259-62. PubMed  
 2. Spittell PC. Subclavian steal syndrome. UpToDate, last updated Mar 22, 2016. UpToDate  
 3. Osiro S, Zurada A, Gielecki J, et al. A review of subclavian steal syndrome with clinical correlation. Med Sci Monit 2012; 18: RA57-63. pmid:22534720 PubMed  
 4. Viduetsky A. Subclavian Steal Syndrome: Diagnostic Imaging Correlations and Review of Literature. JDMS 2011; 27: 264-268. doi:10.1177/8756479311424432 journals.sagepub.com  
 5. Rødevand E, Skomsvoll JF, Wallenius M et al. Takayasus arteritt. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 173-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Thomassen L, Aarli JA. Subclavian steal phenomenon. Clinical and hemodynamic aspects. Acta Neurol Scand 1994; 90: 241-4. PubMed  
 7. Hillock RJ, Smyth DW. A case of coronary-subclavian steal syndrom. Heart Lung Circ 2004; 13: 421-2. PubMed  
 8. Labropoulos N, Nandivada P, Bekelis K: Prevalence and Impact of the Subclavian Steal Syndrome. Ann Surg 2010;252:166–70. Pmid: 20531004 PubMed  
 9. Potter B, Pinto D. Subclavian Steal Syndrome. Circulation 2014; 129: 2320-2323. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006653 DOI  
 10. Grant EG, El-Saden SM, Madrazo BL et al. Innominate artery occlusive disease: sonographic findings. Am J Roentgenol 2006; 186: 394-400. PubMed  
 11. Buckenham TM, Wright IA. Ultrasound of the extracranial vertebral artery. Br J Radiol 2004; 77: 15-20. British Journal of Radiology  
 12. Kliewer MA, Hertzberg BS, Kim DH et al. Vertebral artery Doppler waveform changes indicating subclavian steal physiology. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 815-9. PubMed  
 13. De Vries JP, Jager LC, van den Berg JC. Durability of percutaneous transluminal angioplasty for obstructive lesions of proximal subclavian artery: long term results. J Vasc Surg 2005; 41: 19-23. PubMed  
 14. Bates MC, Broce M, Lavigne PS et al. Subclavian artery stenting: factors influencing long-term outcome. Catheter Cardiovasc Interv 2004; 61: 5-11. PubMed  
 15. Woo EY, Fairman RM, Velazquez OC. Endovascular therapy of symptomatic innominate-subclavian arterial occlusive lesions. Vasc Endovasc Surg 2006; 40: 27-33. PubMed  
 16. Perkins JM, Magee TR, Hands LJ. The long-term outcome after axillo-axillary bypass grafting for proximal subclavian artery disease. Eur J Vasc Surg 2000; 19: 52-5. PubMed  
 17. AbuRahma AF, Robinson PA, Jennings TG. Carotid-subclavian artery bypass grafting with PTFE-grafts for symptomatic subclavian artery stenosis or occlusion: 20-year experience. J Vasc Surg 2000; 32: 411-8. PubMed  
 18. Bayat I. Subclavian steal syndrome. Medscape, updated Apr 09, 2019. Siden besøkt 30.12.19. emedicine.medscape.com  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisnin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i.Br., Tyskland